Ellen�llt a forint a rossz h�reknek

2008.11.10. 18:03

Sz�les s�vban mozgott, �m a rossz h�rek ellen�re nem gyeng�lt jelent�sen a forint. A hazai deviza 266,50-es eur��rfolyamon z�rta a napot.

Itt tal�lja a v�ls�ggal kapcsolatos �sszes h�rt!

Cs�pai Mikl�s, a Raiffeisen szak�rt�je a keresked�s ir�ny�nak t�bbsz�ri v�ltakoz�s�r�l sz�molt be. 11 �r�ig ink�bb vett�k a forintot, amely �gy 264,50-ig er�s�d�tt,�ezt k�vet�en viszont er�s elad�i nyom�s nehez�lt r�, ez pedig 269,50-ig vitte fel az �rfolyamot. Itt azonban a forint spekulat�v gyeng�t�se kifulladt, d�lut�n kis forgalom mellett 266,50-ig er�s�d�tt vissza deviz�nk.

Az elemz� szerint a Fitch lemin�s�t�se �s a zloty gyeng�l�se kedvez�tlen kl�m�t teremtettek a forintnak, ez�rt j�tt a viszonylag heves nyom�s. 270-r�l azonban visszapattant az �rfolyam, �s�Cs�pai Mikl�s��gy�gondolja, hogy�a re�lis szint is ezalatt van, ez�rt deviz�nk eur�val szembeni �rfolyama tart�san ez�270 alatt maradhat.

S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je �gy fogalmazott, hogy "egyre t�bb esetben k�rd�jelezik meg a befektet�k a hitelmin�s�t� int�zetek besorol�sainak adekv�ts�g�t, miut�n azok t�bb nagy amerikai bankot annak bebuk�sa ut�n min�s�tettek csak le. Tov�bb� Magyarorsz�g sajnos vagy nem, de kezd immuniss� v�lni a lemin�s�t�sekre."

A forint a doll�rral szemben 207,50-en, a sv�jci frankkal szemben pedig 176, 30-on z�rt. Nem mozdult jelent�sen doll�r/eur� �rfolyam, amely eg�sz nap 1,28 k�rny�k�n tart�zkodott.