Kedden dr�gult a k�olaj Amerik�ban

2009.01.20. 18:47

Kedden 1,39 doll�rral hord�nk�nt 41,18 doll�rra ment fel az amerikai k�nny�olaj m�rciusi �r�nak jegyz�se. a nap v�g�n Az amerikai piaci �rak - noha a dr�gul�st k�l�n�sebben nem indokolt�k �rdemi piacbefoly�sol� h�rek - kezdenek a Brent jegyz�s�hez igazodni. Az eur�pai olaj Londonban m�rciusra 44,02 doll�rig ment a beki�lt�sos keresked�sben, 48 centtel el�z� napi �ra al�.

Ugyancsak kedden�futott ki a keresked�s a New York-i �rupiacon a febru�ri hat�rid�s nyersolajjal �s a jelent�sek szerint a piac a m�rciusi hat�rid�s �rhoz h�zta a febru�ri �r�t a vele foly� utols� �zletel�s v�g�n: a kontraktus 2,29 doll�rral, azaz 6 �s negyed sz�zal�kot dr�gult, el�rve a hord�nk�nti 38,80 doll�rt. Nap k�zben m�g 32,70 doll�ron is �llt a jegyz�se.

Az �szak-amerikai, hideg id�j�r�sr�l sz�l� el�rejelz�seket a befektet�k n�mi �remel�sre haszn�lt�k ki kedden k�s�n. Az IEA h�t v�g�n megjelent, leg�jabb el�rejelz�se szerint az id�n a vil�g k�olajkereslete napi 85,3 milli� hord�snak �g�rkezik �tlagosan, ez 0,6 sz�zal�kkal kevesebb lenne a tavalyin�l. Az IEA szerint a vil�g k�olajfogyaszt�sa tavaly 0,3 sz�zal�kkal cs�kkent.

Az IEA 1,2 sz�zal�kos idei vil�ggazdas�gi n�veked�sre alapozta m�g ezt az el�rejelz�s�t is. A Nemzetk�zi Valutaalap (IMF) novemberben 2,1 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi n�veked�st j�solt erre az �vre, de az IMF vez�rigazgat�ja nemr�g Budapesten nyilatkozva azt mondta, hogy az el�rejelz�sek er�s cs�kkent�se v�rhat� hamarosan �n�luk is. Kor�bban ugyan�, sz�mok eml�t�se n�lk�l, azt sem z�rta ki, hogy id�n ak�r recesszi� is lehet vil�gszinten. Az Eur�pai Bizotts�g legf�ljebb 0,5 sz�zal�kos vil�ggazdas�gi n�veked�sben rem�nykedik id�n.

A vil�ggazdas�gi kil�t�sok folytat�d�, nagy t�lk�n�latot val�sz�n�s�tenek, ez�rt tov�bbra is t�volinak t�nik az 75 doll�ros �r, amelyet az OPEC el�rni szeretne, mondv�n, ilyen �rszint sz�ks�ges a kutat�s-fejleszt�s fenntart�s�hoz a nehezen kitermelhet� lel�helyeken, k�s�bbi hi�nyok elker�l�se v�gett. Szak�rt�k szerint 2 sz�zal�kos GDP-n�veked�si vil�g�tlag alatt m�g 70 doll�ros olaj�r is szinte elk�pzelhetetlen.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK