Az amerikai bankok visszaadj�k a ment��vet

2009.05.22. 20:44

A legt�bb amerikai nagybank m�r id�n visszafizetheti az �llamt�l kapott hitelt a Morgan Stanley szerint.

A New York-i bankh�z p�nteken megjelent elemz�se szerint a tavalyi bankment� csomag (TARP) keret�ben megseg�tett p�nzint�zetek t�bbs�ge az idei harmadik negyed�vben t�rlesztheti tartoz�s�t. Egy kisebb csoport, k�zt�k a Bank of America �s a Citigroup a negyedik negyedben fizetheti vissza a seg�lyt, amely azt a c�lt szolg�lta, hogy a v�ls�gos gazdas�gi helyzetben legyen elegend� t�ketartal�kuk a hitelez�s folytat�s�hoz.

A TARP r�v�n kilenc nagybank �sszesen 125 milli�rd doll�r forr�shoz jutott. Az elemz�st k�sz�t� Morgan Stanley 10 milli�rd doll�ros t�keinjekci�t kapott, �s a bank �gyeit ismer� forr�sok szerint m�r meg is kezdte a t�rleszt�st.

A nagybankok sietnek visszafizetni a korm�nyzati hitelt, hogy szabaduljanak a vele j�r� k�t�tts�gekt�l. A visszafizetett r�szletekb�l a korm�ny az 500 milli� doll�rn�l kisebb vagyon� p�nzint�zeteknek ny�jt seg�ts�get.

KAPCSOLÓDÓ CIKK