P�nteken 280 forintra dr�gult az eur�

2009.05.22. 16:34

Gyeng�lt a forint a p�nteki z�r�skor. Az eur��rt d�lut�n n�gy ut�n m�r 280 forintot kellett adni.

A forint a nap nagy r�sz�ben a 277-279-es s�vban mozgott az eur�val szemben - �rta S�r�s Csaba, a Takar�kbank elemz�je. Ehhez k�pest volt viszonylag gyeng�bb a d�lut�ni z�r�s, amikor 280 fel� mozdult el az �rfolyam, de 16 �ra 18 perckor m�g nem �rte el azt, 279,80 forintot kellett adni egy eur��rt ekkor. 16 �ra 30-kor l�pte �t a forint a 280-as hat�rt, ekkor 280,08 volt a forint/eur� kurzus.

Az ut�bbi k�t h�tben p�nteken volt szinte a legalacsonyabb a napon bel�li volatilit�s. A vars�in k�v�l az �sszes r�gi�s t�zsde emelkedni tudott p�nteken, �sszess�g�ben eddig nyugodt �temben folyt a keresked�s. A h�tf�i MNB monet�ris tan�csi kamatd�nt� �l�sen az alapkamat v�ltozatlanul, 9.5 sz�zal�kon val� tart�s�t val�sz�n�s�ti a Takar�kbank szak�rt�je �s a j�v� h�ten is a 275-285-�s s�vban val� "oldalaz�st" v�rnak a forintt�l, az eur�hoz k�pest.

Az eur� 1,4 doll�r f�l�tt d�lut�n

Folytat�dott az doll�r napok �ta tart� gyeng�l�se, p�nteken d�lut�n az eur� m�r 1,4 doll�r f�l�tt, k�thavi cs�cson j�rt. Az eur� 1,4002 doll�rra er�s�d�tt a cs�t�rt�k k�s� esti 1,3890 doll�rr�l. A doll�r gyeng�l�s�t els�sorban az Egyes�lt �llamok "AAA" szuver�n ad�si besorol�s�nak esetleges ront�s�val kapcsolatban feler�s�d�tt v�rakoz�sok v�ltott�k ki.

Ennek el�zm�nye, hogy cs�t�rt�k�n stabilr�l lemin�s�t�s lehet�s�g�re utal� negat�vra rontotta Nagy-Britannia - az eur��vezeten k�v�li legnagyobb EU-gazdas�g - szuver�n ad�skock�zati besorol�s�nak kil�t�s�t a Standard & Poor's. A hitelmin�s�t� arra a v�rakoz�s�ra hivatkozott, hogy a brit nett� �llamad�ss�g megk�zel�theti a hazai �sszterm�k (GDP) 100 sz�zal�k�t.

Egy m�sik hitelmin�s�t�, a Moody's Investors Service cs�t�rt�k�n �gy v�lekedett, hogy megfelel�nek tartja az amerikai "AAA" besorol�st, de hozz�tette, hogy a min�s�t�s nem garant�lhat� �r�kre. A doll�r �s a doll�rban jegyzett pap�rok ir�nti bizalom tesztje a j�v� h�ten lesz, amikor az amerikai p�nz�gyminiszt�rium �sszesen 101 milli�rd doll�r �rt�kben bocs�t �rver�sre 2, 5 �s 10 �ves lej�rat� �llamk�tv�nyeket.