Pozsonyi kaszin�val sz�ll versenybe Demj�n

2009.10.14. 9:05

Nevet� harmadik lehet Demj�n S�ndor a r�gi�s kaszin�versenyben, mert k�nnyen lehet, hogy a sukor�i King's City �s a bezenyei Eurovegas beruh�z�sok el�tt meg�p�ti saj�t szerencsej�t�k-k�zpontj�t, a Metropolist Pozsony mellett - �rja a N�pszabads�g.

Az eur�pai Las Vegas meg�p�t�s�re v�llalkozik Demj�n S�ndor c�ge, aki egy m�sf�l milli�rd eur� �rt�k� beruh�z�s keret�ben �p�tene egy kaszin�t is mag�ba foglal� komplexumot Pozsonyban. Z�szl�s G�bor, a TriGr�nit szlov�kiai igazgat�ja a lapnak elmondta, hogy a magyar hat�rt�l mind�ssze �t kilom�terre tervezik meg�p�teni azt a sz�rakoztat� kereskedelmi- �s konferenciak�zpontot, amely Eur�pa els� sz�m� ilyen beruh�z�sa lenne.

Az els� sz�m� kaszin�v�ros�rt foly� versenyben eddig a sukor�i King's City �s a bezenyei Eurovegas vett r�szt, azonban mindkett�t tekintve vannak k�ts�gek. A magyar korm�nyzat ugyanis mindenk�pp szeretn� a hatalmas turisztikai beruh�z�st megval�s�tani, viszont az �gynevezett telekcsere-�gylet komoly akad�lyt g�rd�tett a gyors megval�s�t�s el�.

A k�z�p-dun�nt�li beruh�z�s koncesszi�s p�ly�ztat�s�t ugyan megnyerte a KC Bidding Kft., de a sukor�i telek�rt albertirsai �s pilisi telkeket adtak az �llamnak, amiket viszont j�val �ron alul sz�m�tottak be felvetve a h�tlen kezel�s gyan�j�t. Oszk� P�ter p�nz�gyminiszter bejelentette, hogy vissza kell �ll�tani az eredeti �llapotot, amivel viszont rengeteget cs�szhat a beruh�z�s, mivel Sukor�n vagy m�shol, de helyet kell tal�lni a kaszin�v�rosnak. (A t�m�r�l b�vebben itt olvashat.)

A pozsonyi komplexummal kapcsolatban a szlov�k korm�nyzatnak nem voltak k�ts�gei, elhitt�k a magyar t�ke �ll�t�s�t, hogy t�bb ezer munkahelyet teremt a projekt. "Elk�pzel�seinket a pozsonyi kabinet is t�mogatja" - mondta Z�szl�s. A helysz�n k�rnyezet�ben aut�p�ly�k, 220 kilom�teren bel�l n�gy rep�l�t�r �s nem utols� sorban az osztr�k, a szlov�k �s magyar f�v�ros tal�lhat�, teh�t mind a h�rom orsz�g lakoss�g�nak sz�m�ra, mind az ideutazni k�v�n� rep�l�utasoknak k�nnyen el�rhet� lesz a j�t�kk�zpont.

A Metropolis-projekt els� �tem�ben �p�l meg a kereskedelmi k�zpont, egy �lm�nyf�rd�, egy szabadid�k�zpont kalandparkkal, h�rom sz�lloda �s egy kaszin� 2012-ig. A m�sodik �temben kap helyet a konferenciak�zpont, golfp�ly�k, tov�bbi kaszin�k �s egy luxusvill�kkal b�v�tett lak�park. A kaszin� v�ros be�p�tett ter�lete meghaladja majd a 1,2 milli� n�gyzetkilom�tert.

A nyit�s �ve egybeesik a bezenyei Eurovegas�val, amely kaszin�i Hard Rock n�ven futnak majd. A pozsonyit�l csak p�r t�z kilom�terre fekv� kaszin�projektbe ugyanis a Las Vegas-i Hard Rock Entertaintment t�rsult be, m�g Demj�n�k az amerikai vet�lyt�rs Harrah's-t nyert�k meg maguknak szakmai �s p�nz�gyi partnernek. �v�k p�ld�ul a vil�gh�r� Caesar's Palace kaszin�hotel is.

A beruh�z�s sz�mai hasonlatosak a magyarorsz�gi tervek�hez, amiket sokan m�r megk�rd�jeleztek. Simon Bayley, a TriGr�nit fejleszt�si igazgat�ja hangs�lyozta, hogy az is nagy el�nye a pozsonyi tervnek, hogy a kijel�lt ter�let vonz�sk�rzet�ben 29 milli� lakos �l �s tov�bbi 5-6 milli� turista keresheti fel �vente a sz�rakoztat�-k�zpontot, �gy annak hat�sa eg�sz Eur�p�ra kiterjed. A szlov�k �llam 600�000 eur�nyi ad�bev�telt rem�l a v�llalkoz�st�l, nem is eml�tve a 30�000 munkahelyet valamint a turisztikai vonz�er� n�veked�s�t - �rja a N�pszabads�g.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK