Az ad� el�zheti a bankokat Londonb�l

2009.12.29. 18:48

El�llhat �j, m�sf�l milli�rd fontos beruh�z�ssal tervezett londoni k�zpontj�nak fel�p�t�s�t�l a�JP Morgan, a brit korm�ny �ltal a banki pr�miumokra bejelentett k�l�n illet�k �s a szab�lyoz�s �ltal�nos megszigor�t�sa miatt. A JP Morgan mellett t�bb bank is fontolgatja, hogy az ad� miatt h�tat ford�t Londonnak.

Keddi londoni sajt��rtes�l�sek szerint Jamie Dimon, a glob�lis p�nz�gyi szolg�ltat� csoport vez�rigazgat�ja szem�lyesen Alistair Darling brit p�nz�gyminisztert�h�vta telefonon az �gyben, �s "kifejezte d�h�t" a tervezett ad�- �s egy�b int�zked�sek miatt.

Darling a brit gazdas�g �s a k�lts�gvet�s helyzet�r�l nemr�giben tartott �ves parlamenti besz�mol�j�ban k�z�lte: azoknak a bankoknak, amelyek a korm�ny int�sei ellen�re tov�bbra is ragaszkodnak a nagy �sszeg� bank�ri pr�miumok kifizet�s�hez, azonnali hat�llyal 50 sz�zal�kos egyszeri illet�ket kell befizetni�k minden, 25 ezer fontot meghalad� egy�ni alkalmazotti pr�mium ut�n.

Ez az �tlet igen n�pszer�nek bizonyult; a terv bejelent�se �ta elv�gzett orsz�gos k�zv�lem�ny-kutat�sok szerint a brit v�laszt�k t�bb mint h�romnegyede t�mogatja a banki pr�miumillet�k terv�t.A nagy banki fizet�sek, �s k�l�n�sen a bankpr�miumok �gye komoly fesz�lts�geket sz�t Nagy-Britanni�ban, f�leg az�ta, hogy t�bb brit nagybankot csak r�szleges �llamos�t�ssal lehetett megmenteni az �sszeoml�st�l a p�nz�gyi v�ls�g kit�r�se ut�n.

A Centre for Economics and Business Research (CEBR) nev� vezet� londoni gazdas�gelemz� csoport nemr�g kiadott �j progn�zis�ban azt j�solta, hogy a londoni City bankosai az idei �v ut�n �sszesen hatmilli�rd font (1800 milli�rd forint) jutalmat vehetnek fel, 50 sz�zal�kkal t�bbet, mint tavaly. Darling p�nz�gyminiszter m�g az egyszeri banki pr�miumillet�k bejelent�se el�tt - a s�lyos, csaknem 13 sz�zal�kos GDP-ar�nyos idei �llamh�ztart�si hi�nnyal sz�mol� k�lts�gvet�s �prilisi el�terjeszt�s�ben - k�z�lte, hogy a jelenleg �rv�nyes 20 �s 40 sz�zal�kos ad�kulcsok mell� �j, 50 sz�zal�kos szem�lyi j�vedelemad�-kulcsot is meghonos�tanak az �vi 150 ezer fontn�l (45 milli� forintn�l) nagyobb j�vedelmekre a j�v� �prilisban kezd�d� k�vetkez� p�nz�gyi �vt�l.

Banki elemz�k azonban j� ideje hangs�lyozz�k, hogy a p�nz�gyi szektorra kir�tt k�l�nad�k - �s az ezeket k�s�r� politikusi nyilatkozatok - elriasztj�k Londonb�l a banki szak�rtelmet k�pvisel� alkalmazotti g�rd�t, potenci�lisan s�lyos k�rokat okozva�London�bankszektor�nak, amely tavaly �nmaga a brit k�lts�gvet�s teljes ad�bev�tel�nek 10 sz�zal�k�t adta, �sszesen 61,4 milli�rd font t�rsas�gi �s szem�lyi j�vedelemad� form�j�ban.�A JP Morgan, amelynek - sok m�s glob�lis nagybankhoz hasonl�an - Londonban van az eur�pai k�zpontja, �s t�bb ezer alkalmazottat foglalkoztat a Cityben, a The Times keddi besz�mol�ja szerint hamarosan d�ntenie kell az �j sz�kh�z �gy�ben, mert a bank a kivitelez�vel k�t�tt szerz�d�s szerint a j�v� �v v�g�ig l�phet vissza a beruh�z�st�l.

Elemz�i v�lem�nyek szerint val�sz�n�, hogy az HSBC bankcsoport t�vozik Londonb�l - az m�r biztos, hogy Michael Geoghegan vez�rigazgat� j�v�re Hongkongba teszi �t sz�khely�t -, �s a Barclays is tett m�r utal�st arra, hogy m�shova k�lt�zik. A brit p�nz�gyminiszt�rium azonban azzal sz�mol, hogy a legt�bb nagybank Londonban marad, mivel a pr�miumillet�k - j�llehet van lehet�s�g a kiterjeszt�sre - a jelenlegi tervek alapj�n csak egyszeri int�zked�s lesz, amely decembert�l j�v� �prilisig marad hat�lyban.