Bírósághoz fordult az OTP a GVH-bírság miatt

2010.04.12. 18:38

A GVH a fogyasztók megtévesztése miatt bírságot szabott ki a Magyar Posta Életbiztosítóra és az OTP Bankra. Az előbbit a PostaHozamŐr Plusz termék hírdetése miatt büntették meg, az utóbbit pedig azért, mert egyes számlacsomagjainál a bankkártyás fizetés a hirdetésekből adódóval ellentétben nem volt díjmentes.

Összesen 15 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az OTP Bank Nyrt-re és a Magyar Posta Életbiztosító Zrt-re, mert a két vállalkozás fogyasztókat megtévesztően, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatva hirdette termékeit - közölte a GVH. A  Magyar Posta Életbiztosítónak 5 millió forintot, az OTP Banknak pedig 10 millió forintot kell fizetnie.

Az OTP Bank vitatja a bírság jogosságát, ezért bírósági felülvizsgálatot kért, az ügyet idén június 2-án tárgyalja a Fővárosi Bíróság. A Magyar Posta Életbiztosító egyelőre vizsgálja az ügyet.

Magyar Posta Életbiztosító: 5 millió forint

A GVH hétfőn közölte: a Magyar Posta Életbiztosító a 2007 márciusa és 2008. augusztus 31. közötti időszakban a PostaHozamŐr Plusz termékének biztonságosságával és a termék ajánlott befektetési időtartamával kapcsolatosan közreadott tájékoztatásaival a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, így a vállalkozásnak 5 millió forint bírságot kell fizetnie.

A bírság nagyságának meghatározásakor a GVH súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a vállalkozás még visszafogott tájékoztatási gyakorlatával is viszonylag sok vevőt ért el és viszonylag jelentős forgalmat bonyolított le a vizsgált termékkel. Ráadásul információra érzékeny termékkel kapcsolatos tájékoztatással kapcsolatban került sor jogsértés megállapítására.

A GVH enyhítő körülménynek tekintette, hogy pénzügyi befektetések során a fogyasztók részéről általában nem a tájékoztatás után közvetlenül történik a befektetés, így elvben van mód további információ beszerzésére. Ezen kívül a fogyasztók a reklámokkal jellemzően a postahivatalokon belül találkozhattak, ahol a biztosítási szerződés megkötését megelőzően a fogyasztók a postahivatalokban további tájékoztatásban részesülhettek. A Magyar Posta Életbiztosító utólagos tájékoztatás keretében részben igyekezett ügyfelei figyelmét felhívni a befektetési kockázatokra és a követendő magatartásra, valamint a fogyasztók élhettek a 30 napos felmondási határidő adta lehetőséggel.ű

OTP Bank: 10 millió forint

A másik ügyben az OTP Bank Nyrt. hirdetéseiben azt állította, hogy az OTP Alap számlacsomagot választó ügyfelei bankkártyájukkal díjmentesen vásárolhatnak. Ennek megfelelően a fogyasztó azt tételezhette fel, hogy semmilyen anyagi ellenszolgáltatás sem merül fel, ha a bankkártyát vásárlásra használja. Ez azonban nem felelt meg a valóságnak. 2008. szeptember 1-jétől az 5., az adott hónapban nem az OTP Bank által kezdeményezett, nem költség jellegű terhelő tranzakciót követően az OTP tételdíjat számít fel, így a fogyasztónak adott esetben a kártyás vásárlás után is fizetnie kell.

Megtévesztő hirdetéseket tett közzé a bank az OTP Alap és az OTP Net számlacsomagok esetében is. Ezeknél az egyes szolgáltatások (így a bankkártya, az ATM-ből történő készpénzfelvétel, a csoportos beszedési megbízás) díjait ugyan felszámolja a fogyasztó felé, de később (utólagos jóváírásként) a havi záráskor jóváírja a fogyasztók részére. Ez a gyakorlat azt eredményezi, hogy a számlán a fogyasztó rendelkezésére álló, általa felhasználható pénzösszeg a díj felszámítása és az utólagos jóváírás közötti időszakban csökken, a felszámított díj mértékével azonos összeg nem vehető figyelembe a fogyasztót megillető kamat kiszámítása során, így a felszámítás és az utólagos jóváírás közötti időszakra szólóan az OTP nem fizet kamatot. Ezen felül ha a fogyasztó számlájának egyenlege nem fedezi a terhelt költségeket, az OTP kamatot számít fel a fogyasztóval szemben-

Az OTP Bank által alkalmazott megoldás tehát kedvezőtlen anyagi következményekkel járhat a fogyasztó számára - állítja a GVH, amely szerint az eljárás alá vont alaptalanul minősíti ingyenesnek, díjmentesnek, fizetési kötelezettséggel nem járónak azon szolgáltatásait, amelyek esetében utólagos jóváírást alkalmaz.

A fentiek miatt a versenyhatóság megállapította, hogy az OTP Bank 2007 novembere és 2009 júliusa között az OTP Alap és az OTP Net számlacsomagok esetében a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsított, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott. A banknak emiatt 10 millió forint bírságot kell fizetnie.

A GVH a bírság összegének megállapításakor súlyosbító körülményként értékelte, hogy az OTP a piac meghatározó szereplője, jogsértő hirdetései másfél évig elérhetőek voltak, így jelentős fogyasztói körhöz jutottak el. Ráadásul a pénzintézetet korábban már többször elmarasztalta hasonló jogsértés miatt a GVH. Enyhítő körülménynek bizonyult ugyanakkor, hogy a szerződéskötés előtt a fogyasztók további információkat kaphattak, az OTP pedig még a GVH eljárásának lezárulta előtt változtatott tájékoztatásain.

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK