Szigorú fellépést ígér a kormány a kedvezményeket elszabotáló közműszolgáltatóknak

2017.09.29. 14:35

A kormány minden közműszolgáltató cégtől elvárja, hogy betartsa a törvényeket és biztosítsa a családok, valamint a kis- és közepes vállalkozások számára a díjmentes közműcsatlakozás lehetőségét, "ennek bármilyen elszabotálása esetén határozottan fel fogunk lépni" – mondta el Bartal Tamás, a Miniszterelnökség helyettes államtitkára.

A Miniszterelnökséghez lakossági bejelentések érkeztek arról, hogy Észak-Kelet-Magyarországon a július elsején életbe lépett díjmentesség ellenére a földgázszolgáltató az előírt ügyintézési határidőn belül nem küldte meg a kérelmezőknek a közműcsatlakozási szerződéseket.

"A törvényeket minden közműszolgáltatónak be kell tartania. A kormány határozottan fel fog lépni minden olyan esetben, amikor a közműszolgáltatók valamilyen módon akadályozzák a családokat, vagy a kis- és középvállalkozásokat abban, hogy az ingyenes közműcsatlakozáshoz, vagy a kormány által biztosított egyéb kedvezményekhez hozzáférjenek" – mondta.

IllusztrációForrás: MTI/Oláh Tibor

Emlékeztetett rá, hogy a díjmentes közműcsatlakozást lehetővé tevő első versenyképességi törvényt tavasszal fogadta el az Országgyűlés, a díjmentességre vonatkozó rendelkezései július elsejével léptek hatályba. A kapcsolódó rendelet alapján az igények beérkezését követő nyolc napon belül a földgázelosztó társaság köteles ajánlatot tenni, majd annak elfogadását követő hatvan napon belül a gázbekötést elvégezni.

A lakossági panaszok alapján a Miniszterelnökség a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (MEKH) fordult, amely a Tigázt határozatban szólította fel a jogszerű működés helyreállítására.

Nem engedhető meg az sem, hogy valamely szolgáltató törvénysértő eljárása miatt családok vagy vállalkozások maradjanak gázellátás nélkül. A kormány szigorú vizsgálatot vár el az energiahivataltól arra nézve is, hogy az érintett szolgáltató ne csak a csatlakozási szerződéseket postázza ki, hanem a törvényes határidőben el is végezze a közműbekötést" – hangsúlyozta Bartal Tamás.

A MEKH pénteken arról tájékoztatott, hogy a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft.-t a hozzá érkező csatlakozási igényeket befogadta ugyan, de nem kötött a díjmentességi kategóriába tartozó, leendő felhasználókkal csatlakozási szerződést. A szolgáltató ezzel a magatartásával hátráltatta a gázcsatlakozások kiépítését és az újonnan épülő ingatlanok határidős használatbavételét.

A MEKH határozatában megállapította, hogy a szolgáltató jogellenesen járt el a csatlakozni kívánó felhasználókkal szemben és kötelezte, hogy a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az új igénylők csatlakozási szerződés tervezeteit igazolható módon küldje meg az ügyfeleknek.

A Tigáz pénteken a honlapján közleményt tett közzé, ami szerint a társaság haladéktalanul megkezdte a beérkezett gázigényekhez tartozó csatlakozási szerződések elkészítését és postázását.

Bartal Tamás elmondta, a víziközmű szektorból és a villanyszolgáltatás területéről a Miniszterelnökség nem kapott hasonló panaszokat. A víz-, csatorna- és árambekötéseknél tehát a normál rend szerint történik a díjmentességi kérelmek ügyintézése és a bekötések elvégzése.

KAPCSOLÓDÓ CIKK