A parlagfű irtására vonatkozó jogszabály tavaly változott meg, és ennek értelmében már nem csak július elejétől, hanem akár már korábban, a növény teljes vegetációs szakaszától figyelni és védekezni kell a virágzással szemben.

A földtulajdonosoknak már nem csak július 1-től kötelességük a parlagfű  irtása, hanem a növény egész vegetációs időszakában. A módosítás oka, hogy a parlagfű jól alkalmazkodik a magyarországi időjárási viszonyokhoz, és megfelelő időjárási viszonyok között, már akár július előtt virágzásnak indulhat – összegzi a Nébih weboldalán.

IllusztrációForrás: Origo

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésének értelmében a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A helyszíni ellenőrzést külterületen a területileg illetékes ingatlanügyi hatóság (megyei kormányhivatal földhivatali osztálya) végzi. Az ellenőrzésről a földhasználót értesíteni sem kell. Amennyiben a hatóság fertőzöttséget állapít meg, eljárást indít a földhasználókkal szemben, és akár közérdekű védekezést is elrendelhet.

A közérdekű védekezés elrendelésével egyidejűleg a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya értesíti az ügyfelet, hogy eljárás indult ellene parlagfű elleni védekezési kötelezettség elmulasztása miatt.

IllusztrációForrás: STIHL

A növényvédelmi bírság kiszabására a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi osztálya jogosult. A bírság mértékét a parlagfűvel fertőzött terület mérete és a parlagfűvel való felületi borítottság mértéke határozza meg. Amennyiben az adott földhasználó három éven belül ismételten elmulasztja a parlagfű elleni védekezési kötelezettségét, a vele szemben kiszabásra kerülő növényvédelmi bírságot az irányadó bírságtétel másfélszeresére kell emelni.

Ráadásul a földhasználó viseli a vele szemben folytatott hatósági eljárás során felmerült költségeket, mint az ellenőrzés lefolytatásával, valamint a hatósági eljárás lefolytatásával kapcsolatos költségeket is.