A kialakult háborús helyzetre tekintettel a szokásosnál nagyobb aktualitása van az adományozásnak. A társaságoknál azonban érdemes átgondolni azok adójogi következményeit is, ugyanis a hétköznapi értelemben vett adományozás és az adójogi értelemben vett adományozás nem teljes mértékben fedi egymást, így eltérő adójogi következményekhez vezethet – hívja fel a figyelmet, Dr. Korponai Babett, az ICT Business Advisory Zrt. vezető adótanácsadója.

Ha közhasznú szervezetnek nyújtja a cég, akkor adóalap csökkentő tétel lesz

Társasági adó szempontjából fontos, hogy amennyiben az adományozó gazdasági társaság, akkor a menekültek részére pénzben vagy természetben nyújtott juttatás úgy minősül adománynak adójogi szempontból, ha azt közhasznú szervezet közreműködésével nyújtják. Ebben az esetben a juttatás következtében elszámolt ráfordítás elismert lesz társasági adó szempontból, illetve további 20 százalék adóalap csökkentő tétel is kapcsolódik hozzá.

Ukrajnából érkező menekültek a Nyugati pályaudvaronFotó: Koncz Márton - Origo

Amennyiben a - fentiektől eltérően - juttatást nem közhasznú szervezet közreműködésével nyújtják akkor adománynak nem minősülő juttatásról (termékátadás, szolgáltatásnyújtás) beszélünk, mely esetben az adott juttatás következtében elszámolt ráfordítás csak egyéb feltételek teljesülése esetén minősülhet elismert ráfordításnak és további adóalap csökkentő tétel sem kapcsolódik hozzá.

Mi történik, ha a vállalkozás magánszemélynek adományoz?

Amennyiben társaságként magánszemély részére szeretnénk juttatni (adományozni) akkor érdemes arra figyelni, hogy személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség is felmerülhet. A magánszemély abban az esetben nem realizál adóköteles bevételt, ha a juttatás az szja törvény által felsorolt adómentességi kategória alá esik, így pl. a jótékony célú közadakozásból, alapítványból annak létesítő okiratában rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett magánszemélynek adott juttatás– emeli ki, Dr. Korponai Babett, az ICT Business Advisory Zrt. vezető adótanácsadója.

KIVA-sok is adományozhatnak, de figyelniük kell

Az adományok KIVA alapra gyakorolt hatása hasonló a társasági adóban alkalmazandó szabályokhoz, a KIVA törvény vissza is utal a társasági adó törvény rendelkezéseire. Így abban az esetben nem lesz az adomány következtében elszámolt ráfordítás növelő tétel, ha az megfelel a társasági adó törvény adomány fogalmának. Egyéb esetben pedig szintén vizsgálandók a társasági adóban megfogalmazott feltételek és annak függvényében kell vagy nem kell figyelembe venni adóalap növelő tételt.

Kell-e ÁFA-t fizetnie a vállalkozásnak?

Adományozás esetén áfa fizetési kötelezettség is felmerülhet a társaságok esetében, amennyiben az átadott termékekhez kapcsolódóan áfa levonás kapcsolódott. Amennyiben azonban az áfa törvény fogalomrendszerében a nyújtott adomány megfelel a közcélú adomány fogalmának, úgy áfa fizetési kötelezettség sem merül fel a juttató oldalán.

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a háborús helyzetre tekintettel a fenti szabályok mennyire irányadóak, azonban ezzel ellentétes, illetve speciális rendelkezések hiányában jelenleg az adományok adójogi következményeit a fenti szabályok alapján kell megítélni – összegezi Dr. Korponai Babett, az ICT Business Advisory Zrt. vezető adótanácsadója.