J� befektet�s az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�r

2006.03.16. 15:53

Magas hozamot �rtek el tavaly �s az ut�bbi �t �vben az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak. A mag�nnyugd�jp�nzt�rakhoz hasonl�an ebben a k�rben is a kis tagl�tsz�m� p�nzt�rak gazdag�tott�k jobban tags�gukat.

A P�nz�gyi Szervezetek �llami Fel�gyelete cs�t�rt�k�n nyilv�noss�gra hozta az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak tavalyi brutt� �s nett�, valamint a 2001-2005. �vekre vonatkoz� �tlagos �ves hozamait. A p�nz�gyi hat�s�g �sszesen 74 �nk�ntes nyugd�jp�nzt�r adatait k�z�lte.

M�g a fogyaszt�i �rak tavaly 3,6 sz�zal�kkal, az ut�bbi �t �vben pedig a fel�gyelet sz�m�t�sai szerint �tlagosan 5,22 sz�zal�kkal emelkedtek,�addig a p�nzt�rak t�bbs�ge tavaly 10 sz�zal�k, az ut�bbi �t �v �tlag�ban pedig 8 sz�zal�k feletti hozamot �rt el.�R�ad�sul az�eredm�nyesebb p�nzt�rak tavaly 20, az ut�bbi �t �v �tlag�ban pedig 12 sz�zal�kot megk�zel�t� hozamot produk�ltak.

Az �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak k�z�l tavaly a legmagasabb hozamot az Artisjus Kieg�sz�t� Nyugd�jp�nzt�r�termelte. A p�nzt�r brutt� hozama 19,24 sz�zal�k, nett� hozama 18,79 sz�zal�k volt. A m�sodik legjobb hozamot a Nyugd�jbiztos�t�si Dolgoz�k Nyugd�jp�nzt�ra �rte el. A p�nzt�rnak 16,03 sz�zal�k brutt� �s 15,49 sz�zal�k nett� hozama alakult ki.

A harmadik legnagyobb nett� hozamot tavaly a Tempo Nyugd�jp�nzt�r termelte az el�z� esztend�ben. A biztos�t� nett� hozama 15,07 sz�zal�k volt, brutt� hozamot azonban nem hoztak nyilv�noss�gra. A negyedik legjobb nett� hozama a Lilly Nyugd�jp�nzt�rnak. volt. A p�nzt�r 14,49 sz�zal�kos nett� hozama a fel�gyelet adata szerint magasabb volt a p�nzt�r brutt� hozam�n�l, ami 13,53 sz�zal�kot tett ki.

Az �t�dik legjobb nett� hozamot a Telep�l�s-Szolg�ltat�k �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�ra �rte el. A p�nzt�r brutt� hozama 14,82, nett� hozam pedig 14,45 sz�zal�k lett. A hatodik legnagyobb nett� hozamot, egyben a nagy tagl�tsz�m� �nk�ntes nyugd�jp�nzt�rak k�z�l a legjobb eredm�nyt az OTP Bank �nk�ntes Nyugd�jp�nzt�ra produk�lta. A p�nzt�r 15,20 sz�zal�k brutt� �s 14,26 sz�zal�k nett� hozamot �rt el.

Tavaly a legalacsonyabb hozamot a Cseppk� �nk�ntes K�lcs�n�s Kieg�sz�t� Nyugd�jp�nzt�r produk�lta. A p�nzt�r brutt� hozama 6,59 sz�zal�k, nett� hozama 6,49 sz�zal�k volt. Hasonl�an alacsony hozamot �rt el a Vol�ncsal�d Nyugd�jp�nzt�r is melynek britt� hozama 7,13 nett� hozama pedig 6,87 sz�zal�kot tett ki. De ezek a hozamok is 3-4 sz�zal�kkal magasabbak a tavalyi 3,65 sz�zal�kos infl�ci�n�l.

�t �v nett� hozamainak m�rtani �tlag�t tekintve szint�n az Artisjus Kieg�sz�t� Nyugd�jp�nzt�r �rte el a legjobb eredm�nyt 11,88 sz�zal�kos hozammal. A m�sodik legmagasabb hozamot a B�bolna �nk�ntes K�lcs�n�s Nyugd�jbiztos�t�si P�nzt�r termelte a kezelt vagyon �tlagosan �vi nett� 11,58 sz�zal�kos gyarap�t�s�val.

Tizenegy sz�zal�k feletti hozamot produk�lt m�g rajtuk k�v�l tov�bbi �t �nk�ntes nyugd�jp�nzt�r. A Dunastyr 11,52, a R�ci� 11,41, a Lilly 11,21, az Elm� 11,087, a Tempo 11,06 sz�zal�kos hozamot �rt el.

Az ut�bbi �t �vben legalacsonyabb, 6,12 sz�zal�kos hozamot az Uniqua �s Egyes�lt K�zszolg�lati Nyugd�jp�nzt�r �nk�ntes p�nzt�ri �g produk�lta. Szint�n m�rs�kelt, 6,55 sz�zal�kos hozamot �rt el a Winterthur �nk�ntes �s Mag�nnyugd�jp�nzt�r �nk�ntes p�nzt�ri �ga. Ezek a hozamok csak mind�ssze 1-2 sz�zal�kkal magasabbak az �t �v �tlagos infl�ci�jak�nt a fel�gyelet �ltal megadott 5,22 sz�zal�kn�l.

Giczi J�zsef

Előző
  • 1
  • 2
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK