Filmfinansz�roz�si alapot hozott l�tre a Concorde

2004.12.02. 15:10

A Concorde �rt�kpap�r Rt. a mozg�k�pt�rv�ny �s a t�rsas�gi ad�t�rv�ny adta lehet�s�gekre �p�tve l�trehozta Magyarorsz�g els� filmfinansz�roz�si konstrukci�j�t, a Concorde Filmfinansz�roz�si Alapot - �ll a t�rsas�g [origo]-hoz eljuttatott k�zlem�ny�ben. A konstrukci� a magyar filmgy�rt�st t�mogat� v�llalatok sz�m�ra az ad�kedvezm�ny kihaszn�l�s�nak lehet�s�g�t biztos�tja, m�g a filmk�sz�t�knek nehezen el�rhet� p�nz�gyi forr�sokhoz k�n�l hozz�f�r�st.

A finansz�roz�si konstrukci� r�v�n id�n �v v�g�ig 2,5 milli�rd forint �sszk�lts�gvet�s� produkci� jut �sszesen mintegy 500 milli� forint �rt�k� t�mogat�shoz. A j�v� �vben v�rhat�an a 2 milli�rd forintot is meghaladja majd a Concorde Filmfinansz�roz�si Alap �ltal kihelyezett t�mogat�sok �sszege.

Az id�n�tavasszal �letbe l�pett mozg�k�pt�rv�ny megteremtette annak a lehet�s�g�t, hogy a haz�nkban k�sz�l� filmeket finansz�roz� v�llalatok t�rsas�gi ad�kedvezm�nyben r�szes�ljenek. A nagyv�llalatok a t�mogat�sk�nt kifizetett �sszeggel cs�kkenthetik a t�rsas�giad�-alapjukat, �s levonhatj�k azt a fizetend� t�rsas�gi ad�jukb�l is. Az ad�kedvezm�ny alapj�t egy adott film Magyarorsz�gon felmer�lt gy�rt�si k�lts�g�nek maxim�lisan 20 sz�zal�ka k�pezheti.

A Concorde �ltal kidolgozott �s m�k�dtetett filmfinansz�roz�si konstrukci� professzion�lis k�zvet�t� szerepet t�lt be a Magyarorsz�gon k�sz�l� filmalkot�sok �s a nyeres�gesen m�k�d� hazai nagyv�llalatok k�z�tt. A Concorde a nagyv�llalatok �s a producerek sz�m�ra v�gzett komplex szolg�ltat�sa sor�n �sszegy�jti a finansz�roz�st ig�nyl� produkci�kat, megteremti a finansz�roz�s jogi, p�nz�gyi �s sz�mviteli h�tter�t, megk�ti a sz�ks�ges szerz�d�seket, biztos�tja a produkci� megval�sul�s�hoz sz�ks�ges forr�sokat, �s gondoskodik az ad�igazol�sok begy�jt�s�r�l is - �ll a k�zlem�nyben.

Előző
Következő

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK