A Pénzügyi elitek és az európai bankrendszer című kötet átfogó és hasznos segítséget nyújt a pénzügyi elitek tevékenységének és befolyásoló szerepének megértéséhez. Mindezt anélkül teszi, hogy bármiféle összeesküvés-elmélet csapdájába esne.

A kötet megírásának alapját a 2008-as gazdasági válságba torkolló visszaesés vizsgálata adta. Akkor erősödött fel ugyanis a pénzügyi szektorral szembeni bizalmatlanság, valamint felvetődött a pénzügyi elit felelősségének kérdése, amelynek kutatása korábban nem kapott kellő hangsúlyt a gazdaságtörténészek körében.

A pénzügyi eliteket a történelem során gyakran övezte általános ellenszenv és bizalmatlanság a társadalom részéről, a tudományos szférától azonban viszonylag kevés figyelmet kaptak. A globalizált világgazdaság elmúlt harminc évének ellentmondásai, különösen a növekvő jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek, illetve a 2008-as gazdasági válság kirobbanása azonban a tudományos érdeklődés középpontjába helyezte őket.

A legfőbb kérdések

Milyen szerepet játszanak a pénzügyi elitek az európai társadalmakban és piacokon? Hogyan változott a szerepük az idők folyamán? Mennyiben tehetők felelőssé a legutóbbi pénzügyi összeomlásért, és milyen múltbéli krízisekkel vonhatunk párhuzamot e tekintetben? Hogyan befolyásolták a pénzügyi szabályozási környezet evolúcióját, és hogyan alkalmazkodtak hozzá? A könyvben kilenc önálló esszén keresztül kaphatunk választ a fenti kérdésekre, emellett a pénzügyi elitek által betöltött társadalmi szerepről szóló szakértői vitába is betekintést nyerhetünk.

Olvashatunk arról is, hogy leginkább a pénzügyi innovációk használatosak a meglévő szabályozási keretrendszer megkerülésére, ezért a pénzügyi innovációknak kulcsszerepük van a szabályozás folyamatos megújulásában.

Forrás: Origo

Magyar párhuzamok

Ami pedig a már említett magyarországi párhuzamokat illeti, szó van például első jegybankelnökünkről, Popovics Sándorról, aki a pénzügyi rendszer és a valuta stabilitásának megőrzése érdekében állást foglalt a jegybankok együttműködése mellett, és javasolta egy intézményesített keretek között megvalósuló szervezet mielőbbi létrehozását is.

A kötet egyik szerzője a kairói születésű Youssef Cassis, aki a firenzei European University Institute History and Civilisation tanszékének gazdaságtörténész emeritus professzora. Korábban a University of Geneva gazdaság- és társadalomtörténeti professzora volt. Munkássága centrumában az üzleti, bank- és pénztörténet áll, számos könyve jelent meg ebben a témakörben. Cassis társalapítója volt az 1994-ben létrehozott „Financial History Review"-nak.

A másik szerző, Giuseppe Telesca kutatóként dolgozik a European University Institute-ban, ahol Cassis-szal együtt a pénzügyi válságok tanulságaival foglalkoznak. PhD-fokozatát gazdaság- és társadalomtörténetből szerezte a firenzei egyetemen. Számos publikációja jelent meg az olasz bankrendszer kialakulása, az európai pénzügyi elit fejlődése és a nagyobb sportrendezvények fogadó országra gyakorolt gazdasági hatásai kapcsán.

Összehasonlítások

A neves kutatók közreműködésével létrejött kötet célja, hogy megvizsgálja a pénzügyi elitek intézményi változásokhoz való alkalmazkodását, és értékelje hozzájárulásukat a változásokhoz rövidebb és hosszabb távon. Ennek érdekében a kötet a pénzügyi elitek különböző európai társadalmakban és piacokon betöltött szerepének időbeli alakulásával foglalkozik. Továbbá historikus összehasonlításokat és országonkénti, illetve országok közötti elemzéseket is kínál, amelyek bemutatják, hogy az elitek hogyan alkalmazkodtak és járultak hozzá a nemzeti és nemzetközi szabályozói és kulturális környezet átalakulásához a válság során és azt követően.