Csak legális eladótól vásárolható pirotechnikai termék

2017.12.30. 09:42

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tároló-helyre is engedélyezi, például bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre.

A polgári célú pirotechnikai tevékenységről szóló kormányrendelet rendelkezései valamennyit könnyítettek a korábbi szabályozáson a kisebb és fel nem használt tűzijátékok tekintetében. A szigor más esetekben azonban nem enyhült, illetve a petárdákra vonatkozó tilalom is megmaradt.

A kormányrendelet megalkotásának célja a pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek történő megfeleltetés volt, valamint egy olyan egységes szabályozás kialakítása, mely lefedi a teljes polgári célú pirotechnikai tevékenységek és az azokhoz kapcsolódó engedélyezések körét, valamint a pirotechnikai termékek osztályozását és felhasználását.

Különbség az egyes kategóriák között

A rendelet ezért különbséget tesz, az úgynevezett pirotechnikai kategóriák között. Egész évben lehetővé teszi a csekély hatóanyag-tartalmú (nagyon alacsony kockázat és elhanyagolható zajszint), emberi tartózkodás céljára szolgáló épületek belsejében történő használatra szánt 1. pirotechnikai osztályba (régen: játékos vagy 1. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználását.

Szintén egész évben lehetséges az alacsony kockázattal és alacsony zajszinttel járó, a szabadban lévő behatárolt területen történő használatra szánt 2. pirotechnikai osztályba (régen: kis vagy 2. osztály) tartozó termékek szabad forgalmazását és felhasználása.

Ezek a termékek olyan üzletekben is forgalmazhatók, amelyeket nem kifejezetten pirotechnikai termék forgalmazására hoztak létre, például, "tortagyertyát" cukrászdában is meg lehet vásárolni. Az 1. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 14. életévüket betöltöttek, míg a 2. pirotechnikai osztályba tartozó termékeket a 16. életévüket betöltöttek egész évben engedély nélkül megvásárolhatják és használhatják.

Az 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékeket magánszemély egy időben és helyen összesen egy-egy kg nettó tömegig tárolhat, míg a csak év végén megvásárolható, a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termékekből egy időben és helyen összesen három kg nettó hatóanyag-tartalom tárolható.

Szilveszter: este hattól reggel hatig

A 3. pirotechnikai osztályba (régen: közepes vagy 3. osztály) tartozó tűzijáték termékeket nagykorú személyek december 28-31. között engedély nélkül megvásárolhatják, birtokolhatják, tárolhatják és a használati utasításnak megfelelően december 31-én 18 órától január 1-én 06 óráig felhasználhatják.

A professzionális céllal készített 4. pirotechnikai osztályba tartozó, nagy hatóanyag-tartalmú tűzijáték termékeket természetesen ebben az időszakban is csak szakképzett pirotechnikus vásárolhatja meg érvényes felhasználási engedély birtokában.

Fotó: Szabó Gábor - Origo

A pirotechnikai termék birtoklása is pirotechnikai tevékenységnek minősül, ezért a szabálysértési törvény alapján az a személy, aki engedély nélkül pirotechnikai tevékenységet végez, vagyis a tilalom ellenére petárdát birtokol, illetve felhasznál, pénzbírsággal sújtható.

Azt a pirotechnikai terméket, amelyre a szabálysértést elkövették, elkobozzák. A bírság adott esetben többszázezer forint is lehet.

Csak legális eladótól

Pirotechnikai termék csak működési engedéllyel rendelkező nyílt árusítású üzletből, vagy forgalmazó raktárkészletéből vásárolható. A forgalmazható tűzijáték termékek év végi árusítását a rendőrség ideiglenes tároló-helyre is engedélyezi, például bevásárlóközpontok környékén felállított konténerre.

Engedélyt csak olyan kereskedő kaphat, aki a rendeletben előírt személyi és tárgyi feltételeknek megfelel. A forgalmazott termékeknek minőségileg bevizsgáltnak és tanúsítottnak kell lenniük.

Vásárokon és piacokon működési engedéllyel rendelkező üzletben csak 1. és 2. pirotechnikai osztályba termékek hozhatók forgalomba.

A fel nem használt, hibás vagy lejárt szavatosságú terméket, szilvesztert követően öt napon belül a forgalmazónak vissza kell szállítani. A forgalmazó köteles azt térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni, melyről a vásárlót a forgalmazás helyén jól láthatóan köteles tájékoztatni, a visszavétel helyének, időpontjának feltüntetésével.

Magyar nyelvű a felirata

A legálisan forgalmazott pirotechnikai termék felirata magyar nyelvű, közérthető használati és kezelési útmutatót, valamint baleset- és egészségvédelmi figyelmeztetést is tartalmaz.

Ezen információk ismeretében - a rendeltetésszerű felhasználás során - biztosítható, hogy a pirotechnikai tevékenység ne sértse, illetve ne veszélyeztesse más ember és az állatok életét, testi épségét, egészségét, mások vagyonát, a természeti és az épített környezetet.