Vigyázat a csillagszóróval, gyertyával: a biztosító mentesülhet a fizetés alól

2019.12.23. 15:32

A karácsonyfatüzek többsége január első napjaiban történik, amikor a fák már teljesen kiszáradtak, és egy perc alatt leégnek. Sajnos lehetséges, hogy a biztosító részben, vagy egészben mentesülni fog a helytállási kötelezettsége alól.

Sosem lehet arról eleget beszélni, hogy akár karácsony, akár szilveszter idején mennyire tipikussá válnak a banális tűzesetek. A karácsonyi gyertya, égősor, csillagszóró óriás tüzet tud okozni egy ingatlanban.

Vitán felüli, hogy tűzgyújtás során igen körültekintően kell eljárni. A polgári jog szabályai szerint alapvető követelmény a károsult a tőle telhető módon megelőzze a kárt, vagy annak bekövetkezte esetén enyhítse. Ez a kármegelőzés és kárenyhítési kötelezettség – mutattak rá a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

Ha a tűz gondatlanságból keletkezett

Elsősorban azért, mert ha lakásbiztosítás terhére kívánja valaki rendeztetni a fenti típusú kárát, úgy sajnos lehetséges, hogy a biztosító részben, vagy egészben mentesülni fog a helytállási kötelezettsége alól.

Ez különösen akkor valósulhat meg, amikor a tűzoltóság jegyzőkönyve alapján is egyértelműen megállapíthatóvá válik, hogy a tűz gondatlanságból keletkezett, például egy felügyelet nélkül hagyott gyertya miatt.

A fentiektől függetlenül, ha valamely ingatlanban tűzkár keletkezik, és az ingatlanra rendelkeznek biztosítási szerződéssel, feltétlenül célszerű az igényt a biztosító számára bejelenteni és minden iratot a kárrendezés lefolytatásához a biztosító számára megküldeni.

A biztosító akkor fog kifizetést teljesíteni, amennyiben az esemény biztosítási eseménynek minősül a szerződési feltételei alapján, valamint, ha nem áll fenn a fentiek szerinti mentesülése.

Forrás: Shutterstock/ phive

Kellő körültekintéssel a hasonló tűzesetek megelőzhetők, ezért célszerű megfelelő gondossággal eljárni – hangsúlyozták végezetül a D.A.S. JogSzerviz szakértői.

A bóvli megbosszulhatja magát

Elvileg a lakásbiztosítások a karácsonyi tűzesetekre is kiterjednek, hiszen Magyarországon a tűz és elemi károk minden biztosítási szerződésben benne vannak. (Például az Európai Unió más országában ez nem általános.)

Ám amennyiben nem engedélyezett forrásból származó égősort vásárolt valaki és emiatt gyullad fel a karácsonyfa, ebben az esetben a biztosító hivatkozhat erre, még akkor is, ha az adott személy rendelkezett lakásbiztosítással.

A karácsonyi időszakban ezért minden esetben körültekintően vásároljunk égősort, a csillagszórót pedig ne a fákon, hanem kézben tartva gyújtsuk meg, ugyanis nem mindig lehet megítélni, hogy mennyire lehet száraz a fa, és akár meg is gyulladhat.