Az RMDSZ többet várt az elmúlt két évtől

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megalakulásától fogva politikai eszközökkel akart a romániai magyar nemzeti közösség sorsán alapvetően változtatni - hangsúlyozta Markó Béla, az RMDSZ elnöke a szövetség kongresszusán elmondott beszámolójában.

Az RMDSZ nem számított arra, hogy az ország helyzetén ilyen keveset sikerül változtatni, nem gondolhatott arra, hogy az erős parlamenti többség a gyakorlatban gyengének bizonyul. - Az RMDSZ pontos egyezséget kötött, soha semmilyen céljáról nem mondott le.
Nem a feltételekkel, a megállapodásokkal volt a baj, hanem azok tiszteletben tartásával - szögezte le Markó Béla. Az eltelt két évben ilyen körülmények között is sikerült sokat végezni. Fordulat azonban nem történt a többség és kisebbség viszonyában, nincs tehát alapja annak, hogy Romániát a nemzetiségi kérdés megoldási modelljeként emlegessék.
A szövetségi elnök külön kitért arra, hogy az önálló magyar egyetemet nem helyettesítheti semmi. Markó Béla szólt az RMDSZ külpolitikai tevékenységéről, a magyar-magyar kapcsolatokról. Külön kiemelte, hogy a romániai magyarság számára drámai következményekkel járna, ha Magyarország és Románia politikai, gazdasági érdekei eltávolodnának egymástól.
A kettős állampolgárság kérdését illetően leszögezte: ha az a magyarságnak a szülőföldön való megmaradásához járul hozzá, akkor fenntartások nélkül támogatni kell, ha - ellenkezőleg - az a kitelepülés előszobája, egyéni döntés lehet csak, közös stratégia nem. A Kelet-Közép-Európa és a Balkán jövőjét illetően Markó Béla azt hangsúlyozta, hogy az RMDSZ-nek az etnikai, nemzeti, kisebbségi kérdés megoldásáért úgy kell fellépnie nemzetközi téren is, mint Európa egyik legnagyobb kisebbségének legitim képviselője.
Tőkés László püspök, az RMDSZ tiszteletbeli elnöke beszámolója jelentős részét annak bemutatásának szentelte, hogy megítélése szerint milyen módon történik elszigetelése és félreállítása az RMDSZ-en belül. A tiszteletbeli elnök politikai mozgástere teljesen leszűkült. Ennek megfelelően mindazért, ami az utóbbi 2-3 évben az RMDSZ nevében és "háza táján" történik, nemigen vállalhat felelősséget.
- A zsákutcába jutott politikáért egyértelműen az RMDSZ "kormányát" terheli a felelősség, mely eltért a szövetség programjától és eredeti célkitűzéseitől. Sürgette, hogy tudományos igénnyel tárják fel "a Romániában 80 éve zajló erőszakos asszimiláció, a kulturális, etnikai tisztogatás és az államnacionalista homogenizáció bűnös nemzetpolitikáját". Végezetül kérte, hogy a kongresszus tegyen politikai nyilatkozatot az autonómia ügyében, hívja haza a külföldön élő erdélyieket, és tűzze ki célul egy új túlélési és megmaradási stratégia kidolgozását, mely része lenne a Magyar Állandó Értekezlet keretében elkészítendő általános nemzetstratégiának.

*
Bejelentette kilépést a Románai Magyar Demokrata Szövetségből Szőcs Géza, aki 1990 és 1993 között az RMDSZ főtitkára volt. Lépését azzal indokolta, hogy miután az RMDSZ semmilyen formában - sem küldöttként, sem meghívottként - nem kívánta jelenlétét a csíkszeredai kongresszuson, nyilvánvalóvá vált, hogy az RMDSZ szakított mindazon értékekkel, amelyek az ő közéleti pályáját kezdettől meghatározták.

(MTI)