Thomas Klestil osztrák szövetségi elnök, akire az alkotmány adta felhatalmazásai hatalmas felelősséget rónak a kormányalakítás ügyében, kijelentette: ha felesketi az FPÖ-ÖVP kormányt, ezt személyes meggyőződése ellenére teszi. Eközben az Osztrák Néppárt elfogadta az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) kötött koalíciós megállapodást.

A News című politikai hetilap csütörtöki számában megjelent nyilatkozatában kijelentette: főleg az előre bejelentett külföldi aggályok késztették arra, hogy mindent elkövessen az Osztrák Szociáldemokrata Párt (SPÖ) és az Osztrák Néppárt (ÖVP) koalíciójának felújításáért.

Klestil szokatlanul élesen bírálta a kormányalakításra készülő két pártot. Az Osztrák Szabadságpártról (FPÖ) kifejtette: Haider korábbi megnyilvánulásaiért való bocsánatkéréseit el kell fogadni, ám Haider és más FPÖ- politikusok "újabb verbális megbicsaklásai" azt jelzik, hogy az FPÖ-nek még további bizonyítási időszakra lett volna szüksége. "A párt legmagasabb vezetői sajnos változatlanul olyan nyelvet használnak, amely alkalmatlanná teszi őket minden politikai tisztségre" - mondta.

Az ÖVP-ről kijelentette: "cikcakk vonalat követett, amely a magamfajta egyenes politikusnál csak libabőrt kelthet. Hiányolom a megbízhatóságot és a kiszámíthatóságot".

Klestil azonban bírálta az SPÖ-t is: mint elmondta, az SPÖ-t és az ÖVP-t egyaránt felhívta korábban a személycserék - (értsd: Klima és Schüssel pártelnökök leváltásának) - megfontolására, de ez nem következett be. Ezért tárgyalásaiknak alig volt esélye a sikerre.

Az elnök részletesen megindokolta az interjúban, miért hagyott annyi időt az úgynevezett puhatolózó tárgyalásokra, mielőtt kiadta a kormányalakítási megbízást, és miért hagyta Klimánál a megbízást, amikor az SPÖ-ÖVP tárgyalások megszakadtak: éppen azért, hogy az előre látható fejlemények elkerülése érdekében minden lehető esélyt megadjon egy olyan kormány létrejöttéhez, amelyből kimarad az FPÖ.

"Amennyiben felesketem ezt a (FPÖ-ÖVP) kormányt, ezt nem személyes meggyőződésből teszem, mert attól tartok, hogy Ausztriát kár éri nemzetközi téren. ... Ám a két párt együtt többséggel bír a parlamentben, és ezt egy demokráciában tiszteletben kell tartani. A személyes vélekedés nem számít" - mondta Klestil.

Kijelentette: kiterjedt nemzetközi kapcsolatait, mint eddig is, Ausztria védelmére fogja felhasználni, igyekszik majd megmagyarázni a történéseket, hogy a kárt a lehető legalacsonyabb szintre szorítsa. Ám nagyon sajnálja - mondta -, hogy a 2000. év elején újra védekezni kell, hogy az energiát nem célszerű munkára, hanem válságkezelésre kell fordítani.

Eközben az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöksége csütörtök hajnalban egy ellenszavazattal elfogadta az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ) kötött koalíciós megállapodást. Ezzel - a heves külföldi és egyre erősödő belföldi tiltakozás ellenére - újabb lépés történt FPÖ-ÖVP kormány megalakulásának irányában, bár még mindig bizonytalanság uralkodik a tekintetben, hogy felesketi-e az államfő ezt a kormányt.

A két párt elnöke délelőtt keresi fel a szövetségi elnököt, hogy egyfelől meghallgassa Thomas Klestil esetleges kiegészítéseit, másfelől aláírja program Klestil által szerkesztett preambulumát, amely - mint ezt szerdán az elnöki hivatal tudatta - az európai demokratikus értékek deklarációja lesz.

A tény, hogy az FPÖ és az ÖVP bevonja Klestilt a program kidolgozásába és felkérte a preambulum megírására, kétélű fegyver: egyfelől azt hivatott jelezni, hogy a két párt megfelelő tisztelettel viszonyul az elnökhöz, másrészt azonban bevonja az FPÖ-ÖVP kormányt köztudottan ellenző elnököt az elkövetkezendőkért viselt felelősségbe.

Az ÖVP elnökségi ülése után nyilvánosságra került a párt minisztereinek tervezett listája is. Az már korábban ismertté vált, hogy változik a tárcák feladatköre és az eddiginél kettővel kevesebb minisztériumot terveznek. Az ÖVP adja a szövetségi kancellárt Wolfgang Schüssel személyében. A belügyi tárca élén Ernst Strasser, az alsó- ausztriai tartományi parlament ÖVP-frakciójának vezetője áll majd. Wilhelm Molterer marad a mezőgazdasági minisztérium élén, de a környezetvédelem is e tárcához kerül. Elisabeth Gehrer marad a közoktatási és kulturális tárca vezetője, de a minisztérium feladatköre a tudomány ügyeivel bővül. Martin Bartenstein eddigi családügyi miniszter lesz a gazdasági miniszter, Schüssel utóda a külügyek élén pedig eddigi államtitkára, Benita Ferrero-Waldner asszony lesz a tervek szerint.

Az FPÖ jelöltjeit illetően még csupán találgatások vannak, annyi azonban bizonyosnak látszik, hogy az FPÖ állítja az alkancellárt, a pénzügyminisztert, a szociális ügyi minisztert - akinek tárcája kiegészül a családi, ifjúsági és nőügyekkel -, továbbá az infrastruktúrával foglalkoztó tárca vezetőjét és a védelmi-, valamint az igazságügyi minisztert. Az eddigi 12 minisztérium helyett tehát tíz minisztérium, és az eddigi három államtitkár helyett négy lesz: mind a kancellárnak, mind az alkancellárnak lesz egy-egy államtitkára saját pártjából, ezen kívül az FPÖ-pénzügyminiszter mellett egy ÖVP-államtitkár, az ÖVP gazdasági minisztere mellett egy FPÖ- államtitkár működik majd, nyilván a kölcsönös ellenőrzés jegyében. Az államtitkár Ausztriában a magyar rendszertől eltérően a kormány tagja, és minden kormány bizonyos feladatokra nevez ki államtitkárokat.

(MTI)