A jövő űrkutatásával és az űrtevékenységgel kapcsolatos pályázatokat írt ki magyar általános- és középiskolás diákoknak a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Csillagászati Egyesület.

A jövő űrhajózása - emberes űrrepülés a XXI. században

A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) és a Magyar Űrkutatásért Alapítvány az Aero Magazin, az Élet és Tudomány, valamint a Természet Világa című folyóirattal együttműködve az ENSZ Világűrhét alkalmából pályázatot hirdet A jövő űrhajózása - emberes űrrepülés a XXI. században címmel. A pályázó feladata, hogy kiválasszon egyet a megadott tématerületek közül (vagy más, a témához csatlakozó egyéb szempontot), és elgondolásait - olvasmányai, tanulmányai vagy egyéb források alapján, de önálló feldolgozású esszében - fejtse ki az űrkutatás és az űrbeli tevékenység jövőjével kapcsolatban.

A témakörök lehetnek többek között:

 • expedíciók a Naprendszerben (Hold, Mars stb.)
 • az űrturizmus jövője
 • a hosszú távú űrrepülések élettani és pszichológiai kihívásai
 • önfenntartó űrállomások és űrbázisok
 • kozmikus környezetvédelem

Az oktatási intézményekben tanulók a 11-14 és a 15-18 éves korcsoportban (de legfeljebb a középiskola befejezéséig) pályázhatnak. A pályázatot a MANT Titkárságára (1027 Budapest, II. Fő utca 68., vagy postacímére: 1371 Budapest Pf. 433.) kell benyújtani. Felvilágosítás a MANT Titkárságán a (06-1) 201-84-43 telefonon kapható.

Beküldési határidő: 2008. március 1. (24:00 óra). A határidő után beérkező pályázatot a zsűri nem értékeli, a döntésben a postai feladás dátuma az irányadó. A pályamű címoldalán fel kell tűntetni a pályázó nevét, születési évét, hogy vett-e már részt a MANT korábbi pályázatain, a postai címét és telefonszámát. Emellett fel kell tűntetni még az iskola nevét és postai címét, az osztály számát és a pályázat elkészítését támogató tanár nevét.

A borítékon szerepelni kell továbbá az adott pályamű - nem pedig a kiírás - címének. A pályamunkát - legfeljebb 8 A4-es oldal - gépelve vagy szövegszerkesztővel nyomtatva 2 példányban szükséges beküldeni (a második lehet fénymásolat, de akár szép kézírás is; az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba). A pályázathoz mellékelni kell irodalomjegyzéket és az internetes hivatkozásokat is.

Elbírálás

A beérkezett pályaműveket két külön kategóriában értékeli a szakmai zsűri: "általános iskolások" (11-14 éves) és "középiskolások" (15-18 éves), az alábbi szempontok szerint:

 • a feldolgozott ismeretanyag tartalma, hitelessége;
 • a feldolgozás eredetisége;
 • a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala, helyesírása és esztétika kivitele;
 • a kiírásban felsorolt követelmények betartása.

Díjak

Kategóriánként a két legjobb pályamű szerzője térítésmentesen vehet részt a MANT 2008. évi (immár XV.) magyarországi űrtáborában. A Tizenötödik Magyar Ifjúsági Űrtáborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (a korábbi években pályázó is) eredményétől függetlenül elnyeri. Mindezek felett további tárgynyeremények is lesznek. A legjobb eredményt elért, angolul beszélő középiskolás pályázók közül választják ki azokat, akik kiutazhatnak az Egyesült Államok nemzetközi ifjúsági űrtáborába, Huntsville-be. (Az a pályázó, aki ezt a lehetőséget egyszer már elnyerte, újból nem kerülhet sorra.)

A pályázat eredményét 2008 májusában hozzák nyilvánosságra. Tájékoztatás és konzultáció: 2008. január 7-én (hétfőn) 10 és 12, valamint 14 és 16 óra között a MANT irodájában (Budapest, II. Fő u. 68. I. em. 138.).

Ajánlott irodalom

Almár Iván-Galántai Zoltán: Ha jövő, akkor világűr
Mészáros István-Gazdag László: A világűr meghódításának első 50 éve
Horváth András-Szabó Attila: Űrkorszak
az Élet és Tudomány archívuma 
Űrtan (SH Atlasz 18)
Űrhajózási Lexikon
Csillagászati Évkönyv számai
Kis atlasz a Naprendszerről sorozat 1-6. (bolygófelszínek, -légkörök, űrszondás vizsgálatok)
50 éves a Magyar Űrkutatás, illetve a Magyar Űrkutatás 
www.urvilag.hu című asztronautikai űrportál
Természet Világa 2001. novemberi, Világűr c. különszáma 
Aero Magazin
Élet és Tudomány
Természet Világa
meteor online folyóiratÜzenet az űrből - diákpályázat

Milyen élményekről számol majd be 50 év múlva egy űrturista?
Hova utazik? Sétál-e a Holdon? Mászhat-e hegyet a Marson?
Pihenni vagy dolgozni fog a világűrben?

Forrás: Bigelow Aerospace
A Bigelow Aerospace űrhotel terve

A jövőbeli űrturizmussal kapcsolatos pályázatot a Magyar Csillagászati Egyesület, valamint a Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola írta ki. A feladat egy űrturista által hazaküldött élménybeszámoló: levél vagy elektronikus üzenet megírása. A pályamű elkészítéséhez a diákok bátran használják fantáziájukat, találják ki, hogy az űrturista miként él, pihen, esetleg dolgozik, sportol, utazik vagy kóborol a világűrben, esetleg más égitesten. Ugyanakkor fontos szempont, hogy az ötleteknek legyen természettudományos alapja.

Technikai részletek

A képzeletbeli űrturista levele egy gépelt oldalnál ne legyen hosszabb, elektronikus formátumban pedig egy oldalas word fájlnál ne legyen több szöveg benne. A papír vagy digitális levél mellé csatolhatók képek (rajz, festmény, számítógépes grafika), legfeljebb egy másik A4-es oldal méretben. A digitálisan beküldött levél word vagy pdf formában beágyazva tartalmazza a képet/képeket, és az így elkészült file ne haladja meg az 1 megabyte méretet. Feltétlenül szerepeljen a munkán a pályázó(k) neve, életkora, iskolája, postacíme, e-mail címe!

A leveleket 2007. december 31-ig kell postára adni a következő címre:

 • Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szki. H-2510 Dorog, Otthon tér 3.
 • A borítékon fel kell tűntetni: "ÜZENET AZ ŰRBŐL"
 • E-mailen is várják a munkákat a palyazat@antares.dorogi-gimn.sulinet.hu címen. Ez esetben a leveleket PDF vagy DOC formátumban, a képeket a dokumentumba illesztve vagy külön JPG fájlként várják. A beküldött e-mail mérete nem haladhatja meg az 1 megabyte-ot.

További információ itt olvasható.