Először fényképezték le a hosszútávú memória kialakulását

2009.06.19. 13:02

Amerikai kutatóknak először sikerült lefényképeznie a hosszútávú memória kialakulásakor képződő fehérjéket.

Az idegrendszer bonyolult hálózat, amelyben több milliárd idegsejt között megszámlálhatatlan kapcsolat van. A tanuláshoz, az új információk befogadásához az idesejtek hálózatának egyrészt rugalmasan változónak kell lennie, ugyanakkor egy bizonyos fokú stabilitás is szükséges ahhoz, hogy a már megszerzett ismereteket elraktározza hosszútávú memória formájában.

Régóta ismert, hogy a hosszútávú memória kialakulásakor, tehát egy-egy emléknyom megerősítésekor kémiai anyagok termelődnek az idegsejtek közti kapcsolatok, az ún. szinapszisok területén. Ezt sikerült most először lefényképeznie amerikai kutatóknak. A felvétel azt a pillanatot ábrázolja, amikor egy új emléknyom kialakul azáltal, hogy új fehérjék keletkeznek a szinapszisok területén.

A fehérjék megerősítik a kapcsolatot a két idegsejt között, így az emléknyom megerősödik, az amúgy állandóan, dinamikusan formálódó hálózati rendszer ezen része stabilizálódik. A kutatók a zöld fluoreszcens fehérje segítségével tették láthatóvá az emléknyomok megerősítésekor fellépő fehérjeszintézist.

Szinaptikus plaszticitás
 
A kémiai szinapszisok némelyikének működés- és/vagy szerkezeti megváltozásait szinaptikus plaszticitásnak nevezzük. Ennek során megváltozik az "ingerületátvitel" hatékonysága (növekszik vagy csökken), sőt, a pre- és a posztszinaptikus régió struktárája is megváltozhat, ami tartóssá teheti az ingerületközvetítés megváltozását. Mindez elsősorban az idegrendszerben, főleg a központi idegrendszerben (és gyakran azon belül is az egyes idegmagvakon belül) következik be. Ennek az lesz a következménye, hogy az idegi információk áramlása irányt válthat (más neuronkörök aktiválódnak és hallgatnak el ugyanarra a bemeneti ingerrre), vagy intenzitásában módosul, ami a működések és a viselkedés megváltozásában juthat kifejeződésre. Mindez alapvető jelentőségű az egyedfejlődésben, a különféle előző aktivitásokra vagy tapasztalásokra adandó válaszokban, köztük a tanulás és az emlékezet sejtes és molekuláris jelenségeiben. (Forrás: Tankönyvtár.hu)


Forrás: Science/AAAS