Egy hatalmas, emelkedésnek indult gáztömeg hullott vissza a Nap felszínére. A szökőkútszerű jelenség során a mágneses erővonalak sok helyre eljuttatták a visszazuhanó gázt.

Ritka jelenséget figyelt meg június 7-én reggel a Solar Dynamics Observatory űrszonda. A több órán keresztül tartó esemény egy közepes napkitörésként, azaz napflerként jelentkezett. Első lépésként a Földünknél közel tízszer hosszabb filament, tehát forró gázanyaggal kitöltött mágneses szál keletkezett. Az ilyen, a Nap felszínéből "kiszabaduló" filamentek gyakran végleg elhagyják csillagunkat, a mágnesesen hozzájuk kapcsolt anyaggal együtt.

 

 

A jelenségről készült filmfelvétel (SDO, NASA)

 

Most azonban a Nap elhagyásához nem volt elegendő az energia, ezért az anyag visszazuhant a csillag felszínére. Mindez nem függőlegesen lefelé, hanem a mágneses erővonalak révén ívesen, "szökőkút" alakban történt. Ennek megfelelően az izzó "permet" a Nap hatalmas területét érintette, amint az a mellékelt filmen is megfigyelhető.

Ajánlat: Még lehet jelentkezni a nyári magyar űrtáborba