Újraszentelték Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros és Lippay György esztergomi érsek földi maradványait a pozsonyi Szent Márton-dómban hétfőn este. A szertartással befejeződött a két magas rangú egyházi méltóság maradványainak közel három évvel ezelőtt kezdődött tudományos vizsgálata.

A pozsonyi Szent Márton-dómForrás: MTI/TASR/Tomas Halász

A két esztergomi érsek sírkamráját 19. századi feljegyzések alapján, még 2009 decemberében találta meg és tárta fel egy egyházi személyiségekből, történészekből és más szakértőkből álló magyar-szlovák kutatócsoport a Szent Márton-dómban. Az azóta eltelt időben a két egyházi méltóság földi maradványainak azonosítási vizsgálata zajlott.

Bár korábbi feljegyzések alapján valószínűsíthető volt, hogy Pázmány Péter földi maradványai a Szent Márton-dómban nyugszanak, az azonban egészen három évvel ezelőttig kérdéses maradt, hogy azokat pontosan hol helyezték el.

Ennek tisztázása céljából alakult meg 2005-ben az a kutatócsoport, amely végül megtalálta a sírkamrát - mondta az MTI-nek a feltárás előzményei kapcsán Halkó József, a pozsonyi főegyházmegye segédpüspöke, a kutatócsoport egyik tagja. Hozzátette: a sírkamra feltárását komoly levéltári és könyvtári kutatások előzték meg, ezeket Käfer István, Kránitz Mihály és Hargittay Emil, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárai végezték el.

A sírkamra feltárását követően régészek és más szakértők tudományos vizsgálatok egész sorának vetették alá a két egyházi méltóság maradványait. Ezek során sikerült bizonyítani, hogy az 1859-ben a templom akkori káplánja, Knauz Ferdinánd és segítői által egy alkalommal már feltárt kriptában valóban Pázmány Péter, illetve Lippay György tetemét találták meg. A tudományos vizsgálatot lezáró, a pozsonyi Komensky Egyetem hittudományi karának épületében hétfőn este tartott szakmai kollokviumon többek között arra is rámutattak, hogy bebizonyosodott: az 1637. március 19-én elhunyt Pázmány Pétert az úgynevezett második végrendeletében meghagyottakhoz hűen, egy egyszerű, vélhetően dísztelen koporsóban, főpapi jelvények nélkül, piros reverendában temették el.

Pázmány PéterForrás: Wikipedia

A vizsgálat lezárását követően a két egyházi méltóság földi maradványait új fakoporsókban helyezték el, ezeket egy a Szent Márton-dómban hétfőn este zajlott egyházi szertartás keretében Stanislav Zvolensky, a pozsonyi főegyházmegye érseke újraszentelte. A koporsókat a közeljövőben visszahelyezik a feltárt kriptába, amely műszaki okokból és a feltárási munkálatok további folytatása miatt a nyilvánosság számára nem lesz hozzáférhető.

Pázmány Péter (1570-1637) esztergomi érsek a magyarországi ellenreformáció vezető alakja, sikeres szónok volt. Az általa egyházhoz visszatérített főrangú családok számát harmincra becsülik. A magyar barokk irodalom első nagy képviselője volt. 1635-ben Nagyszombaton 100 000 forinttal egyetemet alapított, melynek utódja a mai Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem.