Eredm�nytelen volt a diszkont kincst�rjegyek aukci�ja

A h�rom h�napos diszkont kincst�rjegyek aukci�ja eredm�nytelen volt, az �llamad�ss�g Kezel� K�zpont (�KK) egyetlen be�rkezett aj�nlatot sem fogadott el. Az �llampap�r-piaci helyzetre val� tekintettel az �KK eg�sz d�lel�ttre felf�ggesztette az els�dleges forgalmaz�i �rjegyz�st, a d�lut�ni jegyz�st viszont megtartott�k.

Eredm�nytelen volt kedden a 3 h�napos futamidej� diszkont kincst�rjegyek aukci�ja. Az �KK 30 milli�rd forint n�v�rt�k� kincst�rjegyet hirdetett meg, erre mind�ssze 32 aj�nlat �kezett, 4,343 milli�rd forint �rt�kben. Az �KK egyetlen aj�nlatot sem fogadott el. Az �llampap�rpiac, a deviza �s t�kepiachoz hasonl�an is a jegybank l�p�s�re v�r.

Az els�dleges forgalmaz�i �rjegyz�s felf�ggeszt�s�nek oka, hogy a piac igaz�b�l tan�cstalan a hozamszinteket illet�en, a v�teli-elad�si aj�nlatok k�z�tti k�l�nbs�gek jelent�sek, a bizonytalans�g pedig sz�mottev�, �rta a portfolio.hu. A d�lut�ni jegyz�st�megtartott�k.

Az els�dleges forgalmaz�k minden nap k�tszer m�sf�l �r�ra k�telesek �rat jegyezni a t�zsdei keresked�si rendszeren, d�lel�tt 9-t�l f�l tizenegyig, �s d�lut�n f�l kett�t�l h�romig. Az �KK a d�lel�tti �rjegyz�si k�telezetts�get f�ggesztette fel.

Az �KK �ltal�nos vez�rigazgat�-helyettese, Borb�ly L�szl� Andr�s, a t�virati irod�nak elmondta: kedden d�lel�tt az els�dleges forgalmaz�k nem k�telesek v�teli �s elad�si �rat jegyezni az �llampap�rokra, mert a piaci mozg�sok jelenleg nehezen jelezhet�k el�re.

P�nteken is hasonl� l�p�sre ker�lt sor a 300 b�zispontos (3 sz�zal�kos) jegybanki kamatemel�st k�vet�en.

KAPCSOLÓDÓ CIKK