Er�s�d�tt nyit�skor a t�zsde

2008.08.11. 9:06

A Budapesti �rt�kt�zsde r�szv�nyindexe, a BUX 156,26 pontos emelked�ssel, 21 125,84 ponton nyitott h�tf�n, ami a p�nteki z�r� �rt�k�hez k�pest 0,75 sz�zal�kkal er�s�d�s.

Optimista nemzetk�zi t�kepiaci hangulatban emelkedhetnek a r�szv�ny�rak h�tf�n a Budapesti �rt�kt�zsd�n.

Ill�s L�szl�, a QUAESTOR Zrt. elemz�je optimista nyit�sra sz�m�t. V�lem�nye szerint az amerikai piac p�nteki pozit�v z�r�sa �s az olaj�r drasztikus cs�kken�se alapozza meg a kedvez� hangulatot Eur�p�ban, �gy a f�bb nyugat-eur�pai t�zsdeindexek is pozit�v tartom�nyban nyithatnak.

Hozz�tette, hogy a h�t tov�bbi r�sz�ben, cs�t�rt�kig makro szinten nem lesz jelent�s piacmozgat� esem�ny, ink�bb az Eur�p�ban �s Magyarorsz�gon megjelen� v�llalati gyorsjelent�sek fogj�k meghat�rozni a hangulatot.

A BUX p�nteken 227,44 pontos, 1,07 sz�zal�kos cs�kken�ssel, 20 969,58 ponton z�rt.

Emelked�ssel ind�tott Nyugat-Eur�pa

A szak�rt�k r�mutattak: a t�zsdemutat�k a keresked�s kezdet�n 6 hete a legmagasabb szintre emelkedtek els�sorban az olajipari r�szv�nyek dr�gul�s�ra. Ezt a k�olaj �r�nak az orosz-gr�z katonai konfliktussal �sszef�gg� emelked�se v�ltotta ki, mivel a konfliktus vesz�lyezteti az energiaell�t�st a Kaszpi-tenger t�rs�g�b�l.

A t�zsdemutat�k er�s�d�s�hez hozz�j�rultak a j�rm�gy�rt�k, amelyeknek a r�szv�ny�rait a gyenge eur� er�s�tette.

R�viddel 9:30 el�tt a v�logatott eur�pai r�szv�nyek FTSEurofirst 300 indexe 1 sz�zal�k emelked�ssel 1210,48 ponton �llt.

Ugyanekkor a frankfurti �rt�kt�zsde f� mutat�ja, a DAX-30 40 ponttal 6602 pontra n�tt, a londoni FTSE100 index 41 ponttal 5530 pontra er�s�d�tt.

A h�tf�i keresked�s kezdet�n v�llalategyes�l�si h�rek is n�velt�k a t�zsdemutat�kat, �gy az a h�r, hogy az amerikai UPS t�rgyal�sokat folytat a TNT holland csomagk�ld� felv�s�rl�s�r�l.

A keresked�s kezdet�n �sszess�g�ben er�s�dtek a banki r�szv�nyek �s a b�nyaipari pap�rok.����

Er�s�d�tt a Nikkei

K�t sz�zal�kkal er�s�d�tt a toki�i �rt�kt�zsde f� mutat�ja h�tf�n.

A 225 v�logatott r�szv�ny Nikkei indexe 262,50 pont emelked�ssel 13 430,91 ponton fejezte be a napot.

A szak�rt�k elmondt�k, hogy k�l�n�sen az exportra termel� c�gek �rfolyama n�tt a jen napk�zbeni gyeng�l�s�re. A befektet�i der�l�t�st er�s�tette, hogy az elm�lt hetekben k�zel 20 sz�zal�kkal cs�kkent a k�olaj �ra. Ennek hat�s�ra m�rs�kl�dtek az infl�ci�val �s a v�llalati nyeres�galakul�ssal kapcsolatos aggodalmak.

KAPCSOLÓDÓ CIKK