Rekord m�rt�kben �ntik a p�nz�ket a k�zponti bankok eur�ba �s jenbe, �gy nagyban hozz�j�rulnak a doll�r gyeng�l�s�hez - �rja a Bloomberg h�r�gyn�ks�g.

A doll�r 1991 �ta nem l�tott m�rt�kben vesz�tett �rt�k�b�l az elm�lt hat h�napban: 10,3 sz�zal�kkal gyeng�lt az utols� f�l �vben. Ennek oka az, hogy a�p�nzpolitikusok 2003 �ta a legnagyobb �temben, 413 milli�rd doll�rral n�velt�k a doll�ron k�v�li deviz�kba fektetett �sszegeket, amelyek �gy el�rt�k a 7300 milli�rd doll�rt.

A friss p�nzek 63 sz�zal�ka �ramlott �prilis-m�jus-j�nius folyam�n eur�ba �s jenbe a Barclay's Capital kimutat�sa szerint, ami azon orsz�gok adataira alapul, amelyek nyilv�noss�gra hozz�k, mibe fektetik a p�nz�ket.

Obam��knak is j�l j�n a doll�rgyeng�l�s?

Mik�zben a vil�g vezet�i a doll�r ellen j�tszanak, a Bloomberg szerint az amerikai korm�nyzatnak, Obama adminisztr�ci�j�nak nincs ellen�re a gyeng�bb doll�r, hiszen ez er�s�ti az USA ipar�t, gazdas�g�t, k�l�n�sen az exportot t�mogatja ezzel Washington.

Ugyanakkor persze figyelnie kell az amerikai korm�nynak, hogy ne riassza el a k�lf�ldi hitelez�ket sem, vagyis �rizni�k kell n�mileg a doll�r stabilit�s�t is. A Bloomberg felh�vja a figyelmet, hogy a nemzetk�zi �s az amerikai folyamatok egyar�nt arra mutatnak: a doll�r egyel�re nem k�nnyen fog visszaer�s�dni a f�l �vvel ezel�tti szintekre.

Az �jonnan felhalmozott tartal�kokat szeml�lve kider�l a mostani adatokb�l, hogy pillanatnyilag�63:37 ar�nyban veszt�sre �ll a doll�r, m�g 1999-ben �ppen ford�tott volt az ar�ny a vil�g orsz�gait tekintve: akkor a tartal�kok 63 sz�zal�k�t tett�k doll�rba a korm�nyok, a jegybankok �s a p�nzpolitik�t meghat�roz� m�s d�nt�shoz�k.

A forintra nem biztos, hogy hat a doll�rgyeng�l�s

A forintra �ltal�ban pozit�van hat, ha gyeng�l a doll�r, hiszen ez a v�ls�g kit�r�se �ta �ltal�ban azt jelenti, hogy n�vekszik a kock�zatv�llal�si kedv. Most azonban nem teljesen ez a helyzet. Kolba Mikl�s, az ING devizakeresked�je szerint ugyanis a forint egyel�re egy olyan nagyobb s�vba szorul be (260-280 forint/eur� k�z�), ahonnan csak akkor er�s�dhet tov�bb - 260 al� -, ha valamilyen fundament�lis vagy politikai v�ltoz�s t�rt�nne, esetleg a piac meg�t�l�se javulna hirtelen.

Ilyen gazdas�gpolitikai fordulat azonban�Magyarorsz�gon nem l�that�, s�t a r�gi�ban sem - tette hozz� Kolba. A hossz� t�v� befektet�knek m�rpedig az k�ne, ha�tart�san kalkul�lhatn�nak a forint er�s�d�s�vel, a r�gi� m�s deviz�ival egy�tt. A nagyobb befektet�k ugyanis egys�gesen kezelik a forintot, a zlotyt �s a cseh koron�t, s�t a lett p�nz, a lat stabiliz�l�sa is fontos lenne a tart�san javul� meg�t�l�shez.

A mostani helyzetben ez�rt Kolba szerint a doll�r tov�bbi gyeng�l�se nem j�rna egy�tt kock�zatv�llal�si kedv n�veked�s�vel, ez�rt a forintra semleges hat�s� lehet a nagyobb jegybankok�strat�giav�lt�sa.