Először tartott közös konferenciát a hazai alternatív vitarendezés valamennyi ágának szereplője.
Az alternatív vitarendező szervezetek, a bírósági közvetítők és a bíróságon kívüli mediátorok, közvetítők, a pénzügyi és egyéb békéltetők, a választott bíróságok, valamint a regisztrációs döntnök évi több tízezer esetben működnek közre sikerrel Magyarországon a jogviták békés intézésében, s a felek közötti egyezségek megkötésében.

Az elmúlt 3 és fél évben a magyar bíróságokon csaknem 3000 bírósági közvetítői eljárást folytattak le a bírósági közvetítők, melyek közül minden másodikban megállapodást kötöttek a felek.

A programban részt vevő bírósági dolgozók és a bírósági közvetítői eljárások száma is folyamatosan növekszik. 2013-ban 20, most már mintegy 150 bírósági titkár és bíró jár el a bírósági közvetítői eljárások lefolytatásában – mondta Handó Tünde, az OBH elnöke.

A jegybank azért vállalja a keretei között független belső szervezetként tevékenykedő Pénzügyi Békéltető Testület működésének biztosítását és finanszírozását, hogy ezáltal is elősegítse a pénzügyi közvetítőrendszer hatékony működését, a vitás kérdések gyors, ingyenes és mindenkinek megnyugtató megoldását – mondta Windisch László, az MNB felügyeleti és fogyasztóvédelmi alelnöke.

Forrás: AFP/Yuri Cortez

Hozzátette: az MNB ügyfélszolgálata és a jegybank által támogatott vidéki pénzügyi tanácsadó irodahálózat egyedül 2015-2016-ban közel 2400, egyedi szerződéses jogvitára vonatkozó ügyet adott át a PBT számára.

A PBT az elmúlt 5 évben – 2011. júliusi megalakítása óta – 21 500 fogyasztó fordult kérelemmel pénzügyi jogvitája bíróságon kívüli rendezésére, s a banki elszámolás miatt további 16 500-an kértek döntését – összegezte Kovács Erika, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke. A pénzügyi békéltetés iránti igény erősödését az évről évre növekvő ügyszámok tükrözik. Mintegy 14 000 beadvány volt alkalmas az érdemi elbírálásra, melyek 40 százaléka zárult le a PBT előtti megállapodással, további 1800 ügyben az eljárás megindításának hatására egyeztek meg a felek, vagy a szolgáltató önként teljesített.

Változások jövőre

  • 2017. január 1-jétől a törvény akkor is lehetővé teszi kötelezést tartalmazó határozat meghozatalát, ha a pénzügyi intézmény nem tett alávetési nyilatkozatot, de a kérelem megalapozott, és a fogyasztó igénye nem haladja meg az 1 millió forintot (ha a pénzügyi intézmény ez ellen ellentmondással él, akkor az ügy peres eljárással folytatódhat).
  • Ugyancsak januártól lép hatályba az az adótörvény-módosítás, ami adómentessé teszi a pénzkölcsön nyújtásából, pénzügyi lízingszerződésből származó követelés elengedését, ha az egyezséget a PBT hagyta jóvá. Egy tavalyi jogszabályváltozás pedig – ami felgyorsította az ügymenetet – bizonyos ügyekben a PBT egyetlen tag is eljárhat, miközben korábban a pénzügyi békéltetési meghallgatásokat 3 tagú eljáró tanács.