Osztoznak az internetdíjon a társaságok

2002.06.19. 8:15

A hírközlési döntőbizottság a Bakonytel, a Dunatel, az Emitel és a V-fon Rt.-vel kapcsolatban hasonló döntést hozott, mint korábban a Matáv esetében. A távközlési társaságoknak január elsejétől - visszamenőleg - ki kell fizetniük az internetszolgáltatóknak járó bevételi hányadot. Az eljárás kezdeményezője az Interdotnet Kft. volt.

A Hírközlési Felügyelet hírközlési döntőbizottsága ismét határozatot hozott az internetszolgáltatók és a távközlési társaságok közötti vitában. Eszerint a Bakonytelnek, a Dunatelnek, az Emitelnek és a V-fon Rt.-nek is kötelező kifizetnie az internetszolgáltatókat megillető díjhányadot. Június 5-én már ugyanilyen értelmű határozatot hoztak a legnagyobb távközlési szolgáltató, a Matáv Rt. esetében, most pedig a többi telefonos társaságnak is hasonlóképp kell eljárnia.

A két külön eljárást az magyarázza, hogy a HDB csak konkrét ügyekben dönt. Korábban a GTS-Datanet Kft. és az Interdotnet Kft. is a Matáv ellen lépett fel, most pedig a koncessziós távközlési társaságok elleni panasz került sorra. Ezt egyedül az Interdotnet kezdeményezte.

A hírközlési döntőbizottság határozata megállapítja, hogy "döntésük biztosítja az internetszolgáltatóknak a jogszabályban meghatározott egyenlő esélyeket, és segíthetnek megakadályozni az internetes piac beszűkülését." A telefonos és az internetes társaságok között a díjmegosztás tétje a telefonos hálózatokon folytatott internetezés bevételének egy része, nappali időszakban 30 százalék, esténként 10 százalék. A megosztandó díjhányad értéke társaságonként eltérő, éves szinten a néhány milliótól több száz millióig terjedhet, a forgalom függvényében.

Tasi Katalin

(Magyar Hírlap)

Korábban:

Internet-díjmegosztás: jogsértő volt a Matáv
(2002. június 5.)

Internethasználatért nem számláz a MATÁV 
(2002. március 27.)