Pénzügyi Békéltető Testület: per nélkül rendezhető a bankokkal való vita

2011.11.22. 21:49

Peres eljárás nélkül, a pénzügyi felügyelet mellett működő Pénzügyi Békéltető Testület segítségével is rendezhetik bankok és a magánszemélyek az egymással kialakult vitákat. A jog adta lehetőségen belül azonban léteznek kötelező előírások - hívta fel az [origo] figyelmét a D.A.S. JogSzerviz szakértője.

A Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) eljárását 2011. július elsejét követően lehet kezdeményezni, az ezen időpont előtt indult eljárásra még a fogyasztóvédelemről szóló törvénynek a békéltető eljárásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

Tehát, ha a fogyasztó 2011. júniusban kapja meg a pénzügyi szolgáltatótól a szerződéses jogvitával kapcsolatos panaszügyére vonatkozó választ, mellyel nem ért egyet, az ő döntésén múlik, hogy a korábbi eljárást választja vagy már az új szervezet, a PBT döntését kéri.

A PBT hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről (PSZÁF) szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. szakaszában meghatározott szervezetek és személyek (így bankok, biztosítók, pénzügyi vállalkozások, pénztárak, befektetési szolgáltatók stb.) között - a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban - létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Fontos tudni, hogy nem tartozik a PBT hatáskörébe a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogvita rendezése, mert a fogyasztói csoportok és azok szervezői nem pénzügyi szolgáltatók. Így a fogyasztói csoportokkal kapcsolatos jogviták alternatív vita rendezési fórumai továbbra is a békéltető testületek.

Csatolni kell az állítást igazoló dokumentumokat

A D.A.S. JogSzerviz szakértője rámutatott: amennyiben a hitelintézet az ügyfél írásbeli panaszára nem adott harminc napon belül választ, megtévesztette őt, nem tartotta be a kárrendezési határidőt, vagy egyéb jogszabálysértés gyanúja merül fel, a hitelfelvevő kérelmet terjeszthet elő a PSZÁF-nél.

A kérelem formája a beadvány, melynek tartalmaznia kell a kérelmet előterjesztő nevét, lakcímét. A nyomtatvány részletes kitöltésén túl, szükséges az állításokat alátámasztó dokumentumok, például hirdetés, szerződés, panasz, válaszadás, tértivevények, hirdetmények csatolása is - húzta alá dr. Tóth Hajnalka.

Kiemelte: a PSZÁF-nak nincs hatásköre eljárni az ügyfél és a bank közötti szerződés létrejöttének, érvényességének, joghatásainak és megszűnésének, továbbá a szerződésszegés és joghatásai megállapításának eseteiben, polgári jogvita esetén ugyanis a PSZÁF mellett működő alternatív vitarendezési fórum, a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a bírósági út vehető igénybe.

A Felügyeletnél kérelemre indult eljárás ügyintézési ideje három hónap, mely egyszeri alkalommal harminc nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési időbe nem számít bele a tényállás tisztázásához szükséges iratok beszerzése, illetve az azok hiánypótlására adott határidő. Az ügyintézés teljes hossza ennek megfelelően akár több hónap (négy-öt hónap) is lehet.

Csak természetes személy kérheti

A Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 2011. július 1-jét követően lehet kezdeményezni. A PBT eljárását csak természetes személy kérheti, egyéni vállalkozó, gazdasági társaság és jogi személy nem, hiszen pénzügyi békéltetés, mint alternatív vita-rendezési fórum tipikusan a fogyasztóvédelem jogintézménye.

A D.A.S. JogSzerviz szakértője kiemelte: a PBT hatáskörébe és illetékességébe tartozik a fogyasztó és a bankok, pénzügyi vállalkozások, befektetési szolgáltatók között - a nyújtott szolgáltatással kapcsolatban - létrejött szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek (pénzügyi fogyasztói jogviták) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

Az eljárás célja elsősorban egyezség létrehozását kísérli meg a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

Nem lehet folyamatban

A PBT eljárása megindításának alapvető feltétele, hogy a fogyasztó közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését a pénzügyi szolgáltatóval. Ezt a feltételt a kérelem beadásakor igazolni kell, e nélkül a PBT a kérelmet elutasítja.

Dr. Tóth Hajnalka szerint másik fontos feltétel, hogy ne legyen folyamatban más - az adott ügyre vonatkozó - eljárás. Ezért a fogyasztónak a kérelemben nyilatkoznia kell arról, hogy az ügyben közvetítői eljárást, vagy polgári peres eljárást nem indított.

KAPCSOLÓDÓ CIKK