A csapadékban gazdagabb tavasznak köszönhetően idén a tavalyinál több partimadár költ a Körös-Maros Nemzeti Park területén található kardoskúti Fehér-tó környékén.

A nagy godák, piroslábú cankók, bíbicek már áprilisban revírfoglalásba kezdtek a környező kisebb-nagyobb vízállásokon. Megfigyelték, hogy ha időközben az adott vízfelület kiszáradt, akkor máshová telepedtek át. Különösen a nagy godák esetében tapasztalták ezt. A legtöbb partimadár a tó délnyugati része melletti kiöntéseken kezdett fészeképítésbe. 

 

Piroslábú cankók (Tringa totanus). Hazánkban főleg az alföldi szikeseken, vizenyős réteken, legelőkön fészkel, sokszor bíbicek és nagy godák társaságában. Fészkét zsombékra építi növényi anyagokból, lehetőleg sekély víz által körülvett lokális magaslaton. Fészekalja 4 tojásból áll, a kotlási idő 23 nap. A fészekhagyó fiókákat a szülők a növényzet között, tocsogós területeken nevelik. A fiatalok 25-35 naposan már röpképesek. Táplálékát is tocsogós területeken szerzi, főleg rovarokat, apró rákokat és férgeket fogyaszt. Fotó: Palcsek István SzilárdForrás: Origohttps://www.kmnp.hu/hu/hirek/iden-tobb-partimadar-kolt-kardoskut-tersegeben-231

Összesen 22 bíbicpár költ a területen. Egy részük még csak most rakta le a tojásokat, de bizonyára akadnak már olyanok is, amelyeknél fiókák vannak. A magas fűben azonban nehéz felfedezni a fiókákat. A legeltetést éppen a költés zavartalansága érdekében később kezdték meg.
Nagy godákból négy, piroslábú cankókból pedig hét pár kezdett költésbe a Fehér-tó közelében. Érdekesség, hogy az egyik vizes területen egy pár gólyatöcsöt is találtak, a tojó már kotlik a tojásokon.
A Fehér-tó vízborítottsága jelenleg is 100 százalékos.

(Forrás: Körös-Maros Nemzeti Park, Magyar Madártani És Természetvédelmi Egyesület))