Első fokon felmentették Tocsik Mártát
Elsőfokú, nem jogerős ítéletében hétfőn a Fővárosi Bíróság bűncselekmény hiányában felmentette a csalás bűntettének és az okirat-hamisítás vétségének vádja alól Tocsik Márta jogásznőt és Liszkai Pétert, az ÁPV Rt. jogi ügyvezető igazgatóságának igazgatóját.


A bíróság Szokai Imrét, az ÁPV Rt. igazgatóságának egykori elnökét, továbbá Bessenyei Zoltánt és Spanyol Józsefet, akik az igazgatóság tagjai voltak, valamint Lascsik Attila egykori vezérigazgatót szintén bűncselekmény hiányában mentette fel a hanyag kezelés vétsége miatt emelt vád alól. Ugyanakkor a Fővárosi Bíróság bűnösnek mondta ki Boldvai László MSZP-s országgyűlési képviselőt, Budai György vállalkozót és Vitos Zoltán vállalkozót az ellenük befolyással üzérkedés vétsége miatt emelt vád alapján. Ezért a bíróság Boldvai Lászlóra tíz hónap letöltendő fogházbüntetést, Budai Györgyre hat hónap letöltendő fogházbüntetést és ötmillió forint összegű vagyonelkobzást szabott ki, továbbá két évre mindkettőjüket eltiltotta a közügyek gyakorlásától. A bíróság Vitos Zoltánt 500 ezer forint pénzbüntetésre és hat hónap fogházbüntetésre ítélte, ám ez utóbbi végrehajtását három év próbaidőre felfüggesztette. Az ítélet arról is rendelkezett, hogy mint jogosulatlan vagyoni előnyt kobozzák el azt az összesen 343 millió forintot, amelyet Tocsik Márta utalt át 1996-ban egyrészt a Vitos Zoltán és Boldvai György által megjelölt Arány Rt.-nek, másrészt a Budai György által megjelölt Utilitas Rt.-nek. Ezek a cégek még ugyanabban az évben a rendőri eljárás megindulásakor a pénzt visszafizették, és az jelenleg a Fővárosi Bíróság letéti számláján van. A Fővárosi Bíróság elsőfokú ítélete nem jogerős. Az ítélethirdetést követően az ügyész a bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében fellebbezett Tocsik Márta és az ÁPV Rt. vád alá helyezett korábbi vezetői tekintetében, továbbá a büntetés súlyosításáért fellebbezett Boldvai László, Vitos Zoltán és Budai György esetében. Boldvai, Vitos és Budai maguk is fellebbeztek az ítélet ellen, bűncselekmény hiányában történő felmentésért. Tocsik Márta és az ÁPV Rt. első fokon felmentett vezetői tudomásul vették a Fővárosi Bíróság ítéletét. Az ítélet több mint kétórás indokolása szerint az ÁPV Rt. vezetői mintegy 10 milliárd forint összegű hasznot hajtottak a költségvetésnek azzal, hogy Tocsik Mártát külső tanácsadóként alkalmazták, és így - a váddal ellentétben - vagyonkezelői kötelezettségeiket sem szegték meg. Külső tanácsadó alkalmazása bevett gyakorlat volt az ÁPV Rt-nél, hiszen a bonyolult alkufolyamatokban eredményesebbnek bizonyultak, mint az rt. hierarchizált, bürokratikus és ebből kifolyólag lassan reagáló szervezetrendszere. A bíróság a - vád állításával ellentétben - úgy ítélte meg, hogy Liszkai Péter nem tévesztette meg az igazgatóság tagjait akkor, amikor Tocsik Márta alkalmazásáról és feladatairól tájékoztatta őket. A Tocsik Márta és az ÁPV Rt. között létrejött megbízási szerződések érvényesek voltak, a jogásznő - a vád álláspontjával ellentétben - végzett érdemi munkát az önkormányzatokkal lebonyolított alkufolyamat során. A bíróság szerint ezt bizonyítja a számtalan telefon, amit ez ügyben bonyolított le a jogásznő, továbbá az önkormányzatok képviseletét ellátó Vektor Rt. vezetőinek tanúvallomása. így tehát a 804 millió forintos sikerdíj kiutalása sem tekinthető jogellenesnek. A bíróság ítéletében arról is rendelkezett, hogy a Tocsik Márta vagyonára korábban elrendelt zár alá vételt oldják fel, korábban lefoglalt iratait pedig szolgáltassák vissza. A befolyással üzérkedés vádpontja kapcsán az ítélet indokolása kiemelte: a Btk.-ban ez az egyetlen - legfeljebb egy év szabadságvesztéssel büntethető - tényállás illik Boldvai László, Vitos Zoltán és Budai György nyomásgyakorló, zsarolási elemekre is utaló tevékenységére. A politikai befolyás ilyen módon történő latba vetésének igen-igen nagy a társadalmi veszélyessége - hangsúlyozta a bíróság. Ennél a vádpontnál a bíróság a tényállás megállapításakor alapvetően Tocsik Márta részletes, feltáró - ám utóbb visszavont - nyomozati vallomására támaszkodott, és az ellentmondásos megnyilatkozásai miatt kevéssé szavahihetőnek tekintett három vádlott tagadását nem vette figyelembe. Itt a bíróság megjegyezte, hogy Tocsik Márta a Boldvaira, Vitosra és Budaira nézve terhelő vallomását ügyvédje jelenlétében tette, több hónapig fenn is tartotta. A vallomás szóhasználata is arra utalt, hogy Tocsik Márta tudata birtokában volt akkor.
(MTI)

Tocsik-ügy - reagálások