Az EU-csatlakozással kapcsolatos kormányzati teendőkről és az uniós tagságra való felkészülésről tárgyalt az európai integrációs tárcaközi bizottság csütörtöki első ülésén. A csatlakozási szerződés magyarra fordított változata márciusban lesz elérhető az interneten.

Az EU-csatlakozással kapcsolatos kormányzati teendőkről és az uniós tagságra való felkészülésről tárgyalt az európai integrációs tárcaközi bizottság csütörtöki első ülésén - közölte budapesti sajtótájékoztatóján Balázs Péter, a Külügyminisztérium integrációs államtitkára, a bizottság vezetője. A csatlakozási felkészülésről szólva elmondta, hogy február végéig a kormány elé kerül a jogharmonizációs program; a kabinet felülvizsgálja az eddig végzett, ez irányú tevékenységet.

A államtitkár közölte, hogy az Európai Bizottság fél évvel Magyarország csatlakozása előtt - várhatóan októberben - úgynevezett monitoring-jelentést készít, amelyben megvizsgálja, hogyan teljesítette az ország a tárgyalások lezárásakor vállalt feladatait.

A lakosság tájékoztatásával kapcsolatban elmondta, hogy a csatlakozási szerződés magyarra fordított változata márciusban lesz elérhető az interneten. Ezen kívül a tárca január végén tematikus tájékoztató füzeteket is nyilvánosságra hoz internetes honlapján, amelyek a tárgyalási fejezetek alapján ismertetik az egyes területeken várható változásokat.

Szintén a hónap végén interneten közzétesz a minisztérium egy általános tájékoztató füzetet is az uniós csatlakozásról. Balázs Péter közölte: a füzetek később nyomtatott formában is a lakosság rendelkezésére állnak majd. Hozzátette, hogy előkészületek folynak egy zöldszámos telefonszolgálat beindítására is.

Az integrációs államtitkár elmondta, hogy december 19-e óta Magyarországot és az uniót egy úgynevezett interim, azaz közbeeső megállapodás fűzi össze. Ez - mint kifejtette - azt jelenti, hogy Magyarország elektronikus úton megkapja az unió készülő anyagait, amelyekhez hozzászólhat. Balázs Péter elmondta: a hozzászólás nemcsak lehetőség Magyarország számára, ezt el is várja az unió. Mint elmondta, április 16-tól már aktív megfigyelői státust kap Magyarország az EU-tól, ami alapján döntési joggal ugyan nem, de tanácskozási joggal rendelkezik majd.

Az államtitkár jelezte, hogy folyamatban van a brüsszeli magyar EU-misszió állandó képviseletté alakítása. Ez a személyzet mintegy 100 fősre való bővítését, valamint új épületet és új belső szabályzatot jelent.

Balázs Péter a sajtótájékoztatón kitért arra a javaslatra, amelyet Jean-Luc Dehaene, az Európai Konvent alelnöke szerdán Budapesten ismertetett, miszerint a bővítés után ne legyen minden tagállamnak delegáltja az Európai Bizottságban. "Biztos, hogy lesz biztosa Magyarországnak" - közölte Balázs Péter. Hozzátette, hogy az unió egy érvényben lévő döntése szerint amíg a tagországok száma nem éri el a 27-et, addig az "egy ország egy biztos" elv fennmarad. Kijelentette, a konvent tehet olyan javaslatot, mint amilyet Jean-Luc Dehaene tett, de úgy véli, hogy a többség nem támogatná azt.