Kir�ly J�lia: Lassan, de m�k�dnek a piacok

2008.11.20. 0:47

A magyar p�nzpiac m�k�dik, l�tezik a devizapiac is, �s bizonyos lej�rati hat�rid�kre m�r van m�k�d� �llampap�rpiac is, teh�t siker�l a p�nz�gyi k�zvet�t�rendszer piacait m�k�d�sben tartani - mondta Kir�ly J�lia jegybanki aleln�k. Az IMF-csomag kellett, de els�sorban demonstrat�v c�llal.

Lassan m�k�dnek a piacok, a bankrendszer, van m�g�tt�nk t�masz, csak egyet nem tudunk pontosan: mi lesz holnap - mutatott r� az MNB aleln�ke. Mint mondta, a vil�gra vonatkoz� gazdas�gi n�veked�si el�rejelz�sek �gy n�znek ki, hogy a tavaly mondott h�rom sz�zal�kos b�v�l�st m�r csak egy sz�zal�kra teszik, az Eur�pai Uni�ban pedig a m�g f�l �vvel ezel�tt is hangoztatott egy-h�rom sz�zal�kos n�veked�s ma m�r m�nusz egy �s plusz egy sz�zal�k k�z� v�rhat�. Minden lelassult - �llap�totta meg az el�ad�.

"J�v�re j�n egy rossz �v", de ez lehet m�sf�l vagy kett� is - mondta Kir�ly J�lia, r�mutatva, hogy ennek id�tartam�t illet�en mindenkinek van felel�ss�ge. Nem mondhatjuk t�bb� azt, hogy oldja meg a korm�ny - fogalmazott az aleln�k, hozz�t�ve: nincs olyan, hogy akkor most azonnal j�jj�n valaki �s r�gt�n csin�ljon valamit, hogy itt minden rendben legyen.S

Sz�ks�ge volt az orsz�gnak k�lf�ldi t�mogat�sra, p�ld�ul az IMF-csomagra, ami "egyet �zent a vil�gnak: Magyarorsz�g m�g�tt van 25 milli�rd doll�ros er�" - hangs�lyozta az el�ad� a Magyar Nemzeti Bank (MNB) aleln�ke szerda este Veszpr�mben, a Pannon Egyetem rendhagy� k�zgazdas�gtan �r�j�n, megjegyezve, hogy ezzel m�r oda lehet �llni a bankszektor m�g� is. Mint mondta, nem t�kehi�nyosak ugyan a bankok, de oda kell �llni m�g�j�k �s azt mondani: "ha kim�sz a piacra, kapsz �llami garanci�t". A mi bankjainkat nem fogj�k finansz�rozni a k�lf�ldi bankok, ha a saj�tjaikra nem lesz el�g p�nz�k - fogalmazott.

�Visszaes�s v�rhat�, nem lesz j�vedelem- �s fogyaszt�sb�v�l�s, "nem p�r�g a beruh�z�s", n�ni fog viszont a munkan�lk�lis�g - mondta az MNB aleln�ke, megjegyezve: b�zzunk benne, hogy ez csak egy �v lesz. Szerinte ugyanakkor minden rosszban van valami j� is, p�ld�ul az olaj�rak legal�bb cs�kkennek.

Magyarorsz�g s�r�l�keny
Az MNB aleln�ke el�ad�s�ban utalt arra, hogy okt�ber 9-�n Magyarorsz�g p�nzpiac�t sz� szerint megt�madt�k. Nagyj�b�l meg�llt az �llampap�rpiac, a t�zsd�n olyan zuhan�s volt, hogy fel kellett f�ggeszteni szinte minden pap�r keresked�s�t az utols� egy �r�ban, a forint �rfolyama pedig az eur�hoz viszony�tva sz�d�t� sebess�ggel zuhant. Kir�ly J�lia szerint Magyarorsz�got az�rt tekintett�k s�r�l�kenynek, mert nett� ad�ss�g�llom�nya a GDP 45 sz�zal�k�t meghaladja, er�sen nyitott a bankrendszere - a forr�sainak 30 sz�zal�ka k�lf�ldr�l sz�rmazik -, s az elm�lt �vekben gyors volt a hiteln�veked�s is.

Ek�zben az is t�ny, hogy 2006 �ta az ad�ss�g n�veked�se lelassult, a GDP 11 sz�zal�k�t kitev� �llamh�ztart�si deficitet 3 sz�zal�kra vitt�k m�r le - mutatott r� az MNB aleln�ke. Ezt nagyon �rt�kelt�k "b�keid�ben" - 2006-ban �s 2007-ben -, �m a "kuty�t nem �rdekli" most, a p�nz�gyi vil�gv�ls�g �s gazdas�gi recesszi� id�szak�ban, csak azt l�tj�k, hogy m�g mindig magas az �llamad�ss�g �s v�ltozatlanul magas a k�lf�ldi k�telezetts�g-�llom�nyunk.