A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 10.000 forint névértékű ezüst és 2000 forint névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki Eötvös Loránd tiszteletére, halálának 100. évfordulója alkalmából. Az érmekibocsátás főhajtás a 19. századi magyar fizikus, a torziós inga egyik feltalálója és tökéletesítője előtt, aki vallás- és közoktatásügyi miniszterként, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökeként is tevékenykedett. 

Az emlékpénzérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a megemlékezés, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja.

A mai napon megjelenő emlékpénzérmékkel a jegybank a 19. századi magyar tudóstársadalom kiemelkedő alakja előtt tiszteleg, aki a gravitációs tér térbeli változásának mérésére megszerkesztette világhírűvé vált torziós ingáját, illetve elméleti úton felismerte a folyadékok különböző hőmérsékleten mért felületi feszültsége és molekulasúlya közötti összefüggést, ami Eötvös-féle törvényként vált ismertté.

A 2000 forintos emlékérme előlapjaForrás: Magyar Nemzeti Bank

Tudományos pályafutása alatt volt a ma az ő nevét viselő Budapesti Tudományegyetem rektora, vallás- és közoktatási miniszter, valamint 16 éven keresztül az MTA elnöki tisztét is betöltötte. Vallási és közoktatási miniszterként köznevelési reformot hajtott végre, amelynek során 400 új iskola létesült. Édesapja tiszteletére 1895-ben alapította az Eötvös Collegiumot annak érdekében, hogy egyetemi képzésben részesülhessenek a tehetséges, de szerény anyagi lehetőséggel rendelkező diákok.

Az ezüst- és a színesfém változat azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben térnek el. Az emlékpénzeket Szanyi Borbála szobrászművész tervezte.

A 2000 forintos emlékérme hátoldalaForrás: Magyar Nemzeti Bank

Az előoldal központi motívuma, az ELTE Eötvös József Collegium épülete Eötvös életművének pedagógusi aspektusára utal. A Collegium Eötvös Loránd kezdeményezésére miniszteri hivatali ideje alatt, 1895-ben jött létre magas színvonalú bentlakásos tanárképző intézményként. A korabeli Magyarországon egyedülálló intézmény nevét az alapító apja, a magyar közoktatási reform kezdeményezője, Eötvös József után kapta.

A 10.000 forintos emlékérme előlapjaForrás: Magyar Nemzeti Bank

A történelmi emlékhelynek nyilvánított épület ma is a magyar tanár- és tudósképzés fontos szellemi műhelye. A központi motívum beazonosítását segíti az emelt síkon jobb oldalon körbefutó "Eötvös Collegium" félkörirat. Az emelt sík a Collegium ábrázolása alatt is folytatódik. Itt találhatóak a pénzérmék kötelező alaki kellékei: a „Magyarország" felirat, két egymás alatti sorban a 10.000, illetve 2000 „Forint" értékjelzés, az értékjelzéstől balra a „BP." verdejegy, jobbra a 2019-es verési évszám.

A tematikai oldal a tudós feltalálót mutatja be. Eötvös Loránd dekoratív stílusú portréját egy 1891-92-es datálású fotó ihlette. A portré hátterében a gravitációs vonzás térbeli változásának négy jellemző mennyiségét leíró képletsor látható Eötvös kézírásával. Ezek mérését találmánya, az Eötvös-féle torziós inga teszi lehetővé.

A 10.000 forintos emlékérme hátoldalaForrás: Magyar Nemzeti Bank

Az előoldal szerkezetét a hátoldal is követi: bal oldalon emelt síkon az "Eötvös Loránd" 1848-1919 (születési és halálozási éve) félkörirat olvasható. A portré alatt is folytatódó emelt síkon található az emlékérmét tervező Szanyi Borbála szobrászművész mesterjegye.

Az emlékérmék különlegessége, hogy sűrűn recézett peremükön az Eötvös Collegium ma használt jelmondata, a „Szabadon szolgál a szellem" szélfelirat fut körbe.

Az emlékérmék sűrűn recézett peremén az Eötvös Collegium ma használt jelmondata, a „Szabadon szolgál a szellem" szélfelirat fut körbeForrás: Magyar Nemzeti Bank

Mindkét emlékpénz átmérője 38,61 mm. A 10.000 forintos címletű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos címletű színesfém változat réz (75 százalék) és nikkel (25 százalék) ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm. Az ezüst emlékpénzből tükörfényes (proof) kivitelben, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 5000-5000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében, az „Eötvös Loránd" ezüst emlékérme a kibocsátást követő három hónapig, míg a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg 2019. április 8-tól az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.), illetve a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/).