Mussolini bukása után Pietro Badoglio marsall, az új olasz kormányfő Hitler bosszújától tartva elrendelte, hogy a volt diktátort egy olyan távol eső, és katonai egységek számára megközelíthetetlen helyen őrizzék, ahol nem kell tartani a megbukott Duce kiszabadításától. A közép-olaszországi Gran Sasso hegység egyik kétezer méter feletti meredek csúcsán álló Hotel Campo Imperator pont ideális helyszínnek tűnt erre a célra.

A Führer még éjfél körül felhív. Természetesen nagyon boldog, hogy a Duce kiszabadult."
(Joseph Goebbels naplóbejegyzése Mussolini kiszabadításáról)

 Így múlik el a világ dicsősége

1943 júliusára Benito Mussolini huszonegy éve tartó és sokáig megdönthetetlennek tűnő uralma a végét járta. A katasztrofális észak-afrikai vereség, a keleti fronton elszenvedett súlyos veszteségek, és különösen az angolszász szövetségesek májusi szicíliai sikeres partra szállása után a Duce hatalma végzetesen megroppant.

1943 nyarára Mussolini hatalma végzetesen megroppantForrás: Pinterest

Az általános elégedetlenség elérte a Fasiszta Pártot is,

ahol Dino Grandi vezetésével a Fasiszta Nagytanács palotaforradalomra készült.

Grandi rákényszerítette Mussolinit, hogy két éves szünet után hívja össze a legfelsőbb pártfórumot.

Mussolini az 1920-as években. A diktátor mellett jobbra Grandi látható, fekete szakállalForrás: Bundesarchiv

A Fasiszta Nagytanács az 1943. július 24-i késő éjszakába nyúló, és igen éles, személyeskedő vitáktól terhes ülésén megvonta a bizalmat Mussolinitól.

Az 1943 júliusában elkezdődött Husky-hadművelet, a szövetségesek szicíliai partraszállása végleg megpecsételte Mussolini politikai sorsátForrás: Wikimedia Commons

A Duce, aki feldúltan távozott az ülésről, ekkor még nem sejtette, hogy Grandi az uralkodóval  együtt konspirálva dolgozik a megbuktatásán.

Másnap ezért teljesen gyanútlanul jelent meg a királyi audiencián,

ahol III. Viktor Emánuel arról tájékoztatta, hogy azonnali hatállyal felmenti a miniszterelnöki tisztsége alól. Ezzel azonban a Duce aznapi megpróbáltatásai még korántsem értek véget.

III. Viktor Emánuel olasz királyForrás: Wikimedia Commons

Amikor az uralkodó döntésétől felbőszülve átrobogott a királyi palota előcsarnokán, egy szakasz felfegyverzett csendőr állta el Mussolini útját, a parancsnokuk pedig szárazon közölte, hogy a király nevében letartóztatja. Ezzel ért véget Benito Mussolini több mint két évtizedes uralma Olaszország felett.

Szabadkőműveseket vizionál Hitler a Duce bukásának hátterében

Az új kormány élére kinevezett Pietro Badoglio marsall tisztában volt azzal, hogy Adolf Hitler a bizalmas barátja, valamint legszorosabb szövetségese bukásának hírére ellenintézkedéseket fog tenni. Badoglio a német szövetségből való kihátrálást, és a mielőbbi fegyverszünet megkötését tekintette kormánya legfontosabb céljának.

Sejtette, hogy a németek már csak presztízsből is mindent el fognak követni Mussolini kiszabadításáért.

 

Pietro Badoglio marsallForrás: Wikimedia Commons

Ha pedig Mussolini a német szuronyok árnyékában ismét hallathatná a hangját, az igen komoly bonyodalmakat okozna az angolszász szövetségesekkel tervezett kapcsolatfelvételben.

Badoglio ezért elrendelte, hogy Mussolinit Rómától távol, nehezen megközelíthető és felfedezhető helyen őrizzék,

a legnagyobb titoktartás mellett.

A bukott diktátort először Ponza szigetére, majd innen Szardíniára szállították.

A Duce és a Führer. Hitler adott utasítást Mussolini kiszabadításáraForrás: Bundesarchiv

Hitler július 25-én az éjszakai órákban értesült harcostársa bukásáról. A keleti fronton kudarcba fulladt kurszki csata és az angolszász szövetségesek sikeres szicíliai partraszállás miatt amúgy is feszült Führer éktelen haragra gerjedt a Duce elmozdításának hírére.

1943 júliusában Kurszknál a Wehrmacht végleg elveszítette a hadászati kezdeményezést a keleti frontonForrás: Bundesarchiv/Koch

Noha az első hivatalos római jelentések csupán Mussolini „lemondásáról" tudósítottak, Hitler átlátott a szitán:

pontosan ráérzett, hogy az új kormány – amely szavakban a németekkel vívott „közös harc" folytatását ígérte-, valójában ki akarja vezetni az országot a háborúból.

Mussolinit palotaforradalom buktatta megForrás: WW2 Database

Bizonyosra vehető, hogy a Duce nincs szabadlábon, és nem hozhat döntéseket. Ez halálos veszély a fasizmus számára... Az egész ügy hátterében a feloszlatott, de valóságban létező olasz szabadkőművesség áll"- ekként vélekedett a Führer az olaszországi események miatt július 27-én összehívott válságtanácskozáson, Joseph Goebbels propagandaminiszter, Martin Bormann pártkancellár, Hemann Göring birodalmi marsall, Heinrich Himmler, az SS birodalmi vezetője, valamint Joachim von Ribbentrop külügyminiszter előtt.

Hitler és RibbentropForrás: WW2

Hitler váltig fogadkozott, hogy felszámolja az olasz "árulást", és lefegyverzi a „mandolinhadsereget".

A Führer elméjében megfogant őrült tervről, a Róma elleni rajtaütésszerű légideszant-akcióról,

amelynek az „áruló klikk", a királyi udvar és a Badoglio-kormány letartóztatása lett volna a célja,

a légierő tábornokainak végül sikerült lebeszélniük Hitlert, a rendelkezésre álló technika és a bevethető erők elégtelenségére hivatkozva.

Adolf Hitler ragaszkodott elvbarátja, a Duce kiszabadításáhozForrás: Bundesarchiv

A Führer viszont ragaszkodott hozzá, hogy barátját és harcostársát, Mussolinit bármi áron is, de kiszabadítsák az „árulók" fogságából.

Civilruhás SS-ek loholnak Mussolini nyomában

A Duce fogva tartási helyének felderítésére a Führer még július végén Canaris tengernagynak, a német hírszerzés, az Abwehr fejének adott megbízást. Mussolini kiszabadításának remélt dicsőségéből azonban Heinrich Himmler sem akart kimaradni.

Canaris tengernagy, az Abwehr főnökeForrás: Bundesarchiv

A Reichsführernek sikerült kiharcolnia Hitlernél,

hogy az irányítása alá tartozó SD (Sicherdienst, Biztonsági Szolgálat) valamint az Otto Skorzeny SS-Sturmbannführer (őrnagy) parancsnoksága alatt álló speciális Waffen-SS kommandó is részt vehessen a tervezett akcióban.

Himmler nem akarta, hogy az SD és az SS kimaradjon az akcióbólForrás: WW2

Annak ellenére, hogy a német hírszerzés komoly ügynökhálózattal rendelkezett Olaszországban, ezúttal kiválónak bizonyult a hírzárlat, és nem működött a szokásos „mediterrán fecsegési hajlam" sem.

Az Abwehr és az SD ügynökei minden erőfeszítésük ellenére, hosszú hetekig nem jutottak semmilyen használható információhoz a Duce őrzési helyéről.

A kalandor-jellegű kommandós akcióiról elhíresült Otto Skorzeny SS-ObersturmbannführerForrás: Bundesarchiv

Amikor a kitartó nyomozás mégiscsak meghozta első gyümölcsét, és az ügynökök megbízható „fülest" kaptak arról, hogy a Ducét Szardínia szigetén őrzik,

Skorzeny mindenre elszánt brigádja csaknem sikerrel járt.

Ám még azt megelőzően, hogy a magukat civilnek álcázó Skorzenynek és kommandósainak sikerült volna eljutniuk Szardíniára, az olaszok is gyanút fogtak, és Mussolinit sietve elszállították. Így megint mindent előröl kellett kezdeniük.

 A Duce a felhők felett raboskodik

Szeptember első napjaiban a német hírszerzés rádiófigyelő szolgálata elfogott egy kódolt üzenetet, amelyből kiderült, hogy Mussolinit a közép-olaszországi Gran Sasso kétezer méter magas csúcsán fekvő, és csak nagyon nehezen megközelíthető Hotel Campo Imperator alpesi szállodában őrzik.

Otto Skorzeny számára igen rossz hír volt, hogy a Ducét a Gran Sasso ormán őrzikForrás: WW2 in Color

Ez igen rossz hír volt Otto Skorzeny számára,

hiszen a hegycsúcson fekvő szállodát - ahonnan az egész környéket be lehetett látni – aligha lehetett észrevétlenül és gyorsan megközelítenie egy gépkocsikból álló katonai konvojjal.

A Gran Sasso kétezres csúcsán álló Hotel Campo Imperial szálloda, ahol Mussolinit őriztékForrás: Wikimedia Commons

Márpedig a siker záloga a váratlan rajtaütésben rejlett, hiszen ha az olasz őrök messziről kiszúrják a kanyargós és meredek szerpentinen felfelé araszoló német teherautókat, oda a meglepetés, és még időben elmenekülhetnek az értékes foglyukkal.

Ezért más megoldást kellett találni; a rajtaütés váratlanságát biztosító egyetlen szóba jöhető lehetőségnek csak a légi deszant-akció látszott.

A Gran Sasso lejtője, Skorzeny kommandósaivalForrás: WW2 Database

A légi fotók azonban nem sok jóval kecsegtettek,

a szálloda környékén az egyetlen sima terület a hotel terasza volt, ezen kívül csak a terasz alatt húzódó, nem túl széles, és meredek lejtő számított még sziklamentes területnek.

Kurt Student vezérezredes a légi deszant hadműveletek szakértőjének számítottForrás: Bundesarchiv

A modern kommandós hadviselés megteremtője és a kalandor jellegű vállalkozások nagymestere,

a gátlástalan és mindenre elszánt Skorzeny őrnagy azonban nem riadt meg egy ilyen „apróságtól".

Egyedül csak az volt a baj, hogy nagyon kevés idejük maradt a vakmerő akció megtervezésére.

A Badoglio-kormány át akarta adni Mussolinit a szövetségeseknekForrás: Bundesarchiv/O.Ang.

A Badoglio-kormány ugyanis szeptember 2-án aláírta a kapitulációs okmányt,

és az olasz kabinet néhány napon belül át akarta adni Mussolinit a szövetségeseknek.

Erre figyelemmel a légi bevetések szakértőjének számító Otto-Harald Mors őrnagy mindössze 24 órát kapott az akció végleges tervének elkészítésére.

 Öngyilkos vállalkozásnak tűnt a rajtaütés

Skorzeny mindenre elszánt SS-osztaga, Student tábornok alaposan kiképzett ejtőernyőseivel együtt 1943. szeptember 12-én tíz DFS 230 típusú vitorlázógép fedélzetén indult el a nyaktörő vállalkozásra, a Rómától délre fekvő Practica di Mare repülőteréről felszállva.

A rendkívül rövid és meredek lejtő, valamint a Hotel Campo Imperator terasza mindenre alkalmas volt, csak leszállópályának nem, még a könnyű vitorlázógépek számára sem.

Skorzeny kommandósai a Gran SassónForrás: Bundesarchiv

A légideszant vállalkozás ilyen feltételek mellett valódi öngyilkossági kísérletnek tűnt, és a tervbe beavatottak közül sem sokan hittek a küldetés sikerében.

A váratlanul feltűnt vitorlázógépek rendkívül meredek szögben landoltak a Gran Sasso csúcsán, és csak azért nem zuhantak a lejtőről a mélybe, mert megfogta őket a lejtő végén felmagasodó sziklafal.

Az osztag katonái közül mindenki karcolás nélkül úszta meg a nyaktörő kalandot.

 

Skorzeny kommandósai kiugrálnak a landolt vitorlázógépekbőlForrás: Bundesarchiv

A fogságban tartott olasz diktátor kimenekítésére szánt egymotoros Fieseler Fi-158-as „Storch" könnyű futárgép, - amely arról volt híres, hogy egy futballpályáról is képes fel- illetve leszállni-, a szálloda teraszán landolt.

A Fi-158-as Storch, amellyel Mussolinit kimenekítettékForrás: Bundesarchiv

Elsőként Skorzeny vitorlázógépe ért földet, amelyből a nagydarab, sebhelyes arcú SS-őrnagy, a későbbi hollywoodi háborús filmek amolyan náci archetípusaként kiugorva, az emberei bevárása nélkül, azonnal a hotel felé kezdett rohanni.

Villámgyorsan felmászott a tetőre, és pozdorjává zúzta a rádióantennát,

megakadályozva ezzel, hogy az olasz őrség segítséget kérhessen.

Skorzeny emberei lerohanták a meglepett olasz őrségetForrás: Bundesarchiv

A hotelt őrző csendőrök valósággal megbénultak a hirtelen felbukkant tagbaszakadt SS-őrnagy és marcona kommandósai látványától, ám gyorsan magukhoz tértek, és még mielőtt a futva közeledő SS-ek elérték volna a szálloda ajtaját, sietve elreteszelték a főbejáratot.

Skorzeny és csapata emiatt nem tudott azonnal betörni az épületbe, mint ahogy eredetileg eltervezték.

Student ejtőernyősei villámgyorsan körbekerítették a szállodát, hogy senki se juthasson ki onnan, majd több MG-42-es gyorstüzelő géppuskát is felállítottak, az épületre irányozva a hírhedten pusztító fegyvereket.

 Majdnem lezuhant  a diktátort menekítő kisgép

Az olasz őrség parancsnoka, Fernando Soleti tábornok gyorsan belátta, hogy a Ducét őrző carabinerik semmilyen vonatkozásban sem lehetnek a harcedzett SS-kommandósok méltó ellenfelei. Az olasz tábornok ezért - hogy elkerülje emberei felesleges lemészárlását -, kiüzent Skorzenynek, hogy kapitulálnak.

A német kommandósok Mussolini sikeres kiszabadítása után, a hotel előttForrás: Bundesarchiv

A német kommandó így egyetlen puskalövés nélkül foglalta el az épületet, ahol az egyik emeleti szobában rábukkantak az elmúlt hónapok eseményeitől igencsak megviselt Ducéra.

A teljes sikerrel végződött rajtaütés ellenére akadtak azonban komoly problémák is.

Amikor Mussolini és Skorzeny beszálltak a Storchba, ahová az egyik katona még betette a diktátor összecsomagolt bőröndjét, a nekifutó kisgép a rövid lejtő végén hirtelen megbillent.

Mussolini Otto Skorzeny, és az őt kiszabadító kommandósok társaságábanForrás: Bundesarchiv

Először úgy tűnt, hogy a túlsúlyos Storch nem fog tudni a magasba emelkedni, ám a pilóta  hidegvérű manőverezése megmentette a gépet az áteséstől és a lezuhanástól.

A Storch a hotel előtti lejtőnForrás: WW2 in Color

A kiszabadított Ducét még aznap Bécsbe menekítették, ahonnan – alig három nappal a kalandregénybe illő kiszabadítása után - Rastenburgba, Hitler főhadiszállására repült, ahol összeölelkezhetett az őt megmentő Führerrel.

Skorzeny és a Duce a Storch fülkéjébenForrás: WW2 Database

Otto Skorzeny vakmerő akciójának híre az egész világsajtót bejárta. Hitler a vaskereszt lovagkeresztjével tüntette ki „bűvös vadászát", és soron kívül SS-Obersturmbannführeré (alezredessé) léptette elő a kommandós parancsnokot.

Otto Skorzeny Hitler egyik kedvenc katonájaként még számos kalandorjellegű bevetési akciót vezényelt le a második világháború hátralévő éveiben. A sebhelyes arcú SS-alezredes nevéhez fűződik többek között ifjabb Horthy Miklós 1944. október 15-én történt elrablása, valamint a Szálasi-féle nyilas puccs részeként a budai vár megszállása is.

Hitler lovagkereszttel tüntette ki Skorzenyt a vakmerő akcióértForrás: Bundesarchiv

A kiszabadított Duce azonban már soha többé nem nyerte vissza régi hatalmát: 1945. április 28-án olasz kommunista partizánok menekülés közben elfogták, és szeretőjével, Clara Petaccival együtt kivégezték.